3M bruker informasjonskapsler på dette nettstedet Detaljert informasjon om informasjonskapsler og bruken av dem finner du i våre retningslinjer for personvern. Du kan når som helst selv velge innstillinger for informasjonskapsler ved å klikke på preferanser for informasjonskapsler på denne siden.

Ved å klikke på "Godta og fortsett", bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler på din datamaskin

Godta og fortsett

Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Bærekraft


Bærekraftig utvikling

3M Commercial Graphics arbeider for en bærekraftig utvikling. Vi har mer enn 70 års erfaring med metoder som støtter økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Visjonen vår er enkel: Vi ønsker å gjøre noe for å oppfylle samfunnets behov i dag, samtidig som vi arbeider for at fremtidige generasjoner også må kunne oppfylle deres behov.

Bærekraftig respons
LEED Response

For mer informasjon om hvordan 3M som helhet arbeider med bærekraftig utvikling, finnes det en grundig redegjørelse om vårt arbeid i 3M bærekraftsrapport. Et sammendrag kan leses her: 3M.com/sustainability.

Miljømessige resultater

3M har satt seg miljømessige mål siden 1990. Disse målene har hjulpet 3M med å redusere dramatisk sin påvirkning av miljøet. I 2010 utviklet 3M sitt første sett med mål for bærekraft. De nye Mål for bærekraft 2015omfatter mer enn miljø og inkluderer sosialt ansvar og økonomiske mål.

3M Commercial Graphics arbeider for å redusere vår miljømessige påvirkning sammen med resten av konsernet. Fra 2005 til 2011 har våre produksjonsanlegg i Nevada i USA forbedret energieffektiviteten med mer enn 15 % i produksjonen av ferdige materialer og redusert VOC-utslippene med mer enn 10 % per enhet ferdigprodusert materiale. 3M har siden 2005 mer enn fordoblet mengden materialer som er gjenbrukt eller resirkulert eksternt. I 2011 ble 35 % av alle avfallsprodukter gjenbrukt eller resirkulert, og dermed unngikk vi å sende det på deponi, forbrenningsanlegg eller avfall-til-energi-anlegg. Vårt produksjonsanlegg i Hilden i Tyskland er et anlegg hvor intet sendes til deponi og det har forbedret sin energieffektivitet med mer enn 10 % siden 2010 (basert på årlig produksjonsvolum).

Dessuten er 3M Commercial Graphics Divisions produksjonsanlegg ISO 14001-sertifisert.

3M Nevada (United States): IS0 14001:2004 Environmental Management System
3M Hilden (Germany): IS0 14001:2004 Environmental Management System

Forurensningsforebyggende programmer

3M introduserte sitt 3P-initiativ i 1975 ("Pollution Prevention Pays"). 3P forhindret forurensning ved kilden, i produkter og ved fremstilling. Inntil i dag har 3P fjernet mer enn 1,4 milliarder kilo og gitt besparelser på nesten 1,4 milliarder dollar. 3M Commercial Graphics vedlikeholder flere 3P-programmer ved våre produksjonsanlegg. Programmene har som formål å redusere luftforurensning og deponering av solid avfall samt å øke resirkulering og redusere energiforbruket. I 2012 forhindret 3M-programmer i 3M Nevada at mer enn 700 tonn med avfall ble produsert og mer enn 4000 tonn klimagasser å slippe ut.

Resirkulering
CO2-utslipp

Partnerskap om miljøvennlig trykk ("SGP")

3M Commercial Graphics ble medlem av Sustainable Green Printing Partnership (SGP) i 2012. SGP er en organisasjon som gir bærekraftsertifisering innenfor grafisk kommunikasjon. Daglig leder og visepresident i Commercial Graphics sier: "Denne investeringen er samkjørt med våre langsiktige forpliktelser om bærekraftig utvikling og vårt renommé for å levere bransjen de beste og mest innovative storformat grafiske produkter. SGP gir et rammeverk for bærekraftig innovasjon i bransjen som hjelper 3M og våre kunder."

Hjemmeside for bærekraftig og miljøvennlig trykking

EcoPrint show (2012)

3M Commercial Graphics var teknologisk sponsor for EcoPrint 2012, verdens første utstilling og arrangement som fokuserte 100 % på bæredyktig trykkerivirksomhet. Arrangementet ble holdt i Berlin i september 2012 og presenterte eksisterende løsninger for bærekraftig medieproduksjon som har en stor innvirkning på merker, agenter og trykkeritjenesteleverandører. Representanter fra 3M holdt foredrag om bærekraft i trykkeribransjen og produktutvikling.


EcoPrint nettside

Miljø, sunnhet og sikkerhet

Beskytter miljøet

3M har et styresystem for miljø, helse og sikkerhet ("EHS") for sine anlegg, forretningsenheter og datterselskaper globalt. Systemet er utviklet for å oppdage problemer i forbindelse med miljø, helse og sikkerhet, og å utvikle handlingsplaner for å prioritere problemene, implementere handlingsplanene og spore fremdriften av handlingsplanene gjennom jevnlige kontroller og revisjoner av systemet. EHS Management Systems viktigste oppgave er å administrere problemer med miljø, helse og sikkerhet på forretningsenhetene og i datterselskapene, hvor vi kan tilføre en mer proaktiv ledelse.


Spore miljømessig fremgang

Med EHS Management System benyttes et EHS-kort til å følge med på fremgangen. Dette gjøres på fabrikk, avdeling eller i datterselskapet. EHS-kortets miljøeffektivitetsberegninger dekker viktige miljømessige aspekter ved driften vår. For enkelte av disse miljøberegningene har vi satt oss som mål hele tiden oppnå bedre helseberegninger.

Regeloverholdelse