Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Sikkerhetsfilm

3M sikkerhetsfilm beskytter mot og reduserer skader ved naturkatastrofer, hærverk, innbrudd og terrorangrep.

Naturkatastrofer

3M sikkerhetsfilm

Ved naturkatastrofer er det viktig at bygninger er sikret. Vinduer er ofte det svakeste leddet og knust glass kan skade mennesker og inventar. Sikkerhetsfilm hindrer at knust glass forvolder skader ved at den holder glasset på plass i vindusrammen.

Flyvende og knust glass

Sikkerhetsfilm

Når glass knuses farer splinter i høy fart gjennom luften og utgjøre en risiko for alvorlig personskade og skader på inventar. 3Ms sikkerhetsfilmer sikrer mot slike skader. Forsøk viser at 3Ms sikkerhetsfilm kan holde det knuste vinduet samlet selv om det er utsatt for meget høyt trykk.

Forslag til produkter sikkerhetsfilm

Sikkerhetsfilm

Ultra sikkerhetsfilm

Safety sikkerhetsfilm

Vil du vite mere om sikkerhetsfilm? Kontakt 3M