3M bruker informasjonskapsler på dette nettstedet Detaljert informasjon om informasjonskapsler og bruken av dem finner du i våre retningslinjer for personvern. Du kan når som helst selv velge innstillinger for informasjonskapsler ved å klikke på preferanser for informasjonskapsler på denne siden.

Ved å klikke på "Godta og fortsett", bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler på din datamaskin

Godta og fortsett

Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

< Tilbake til Dentale sementer

 Fiberpost  Fiberpost

RelyX™ Fiber Post glassfiberstift

Vi har lest tankene dine

Fiberpost

The Dental Advisor

RelyX™ Fiber Post fra 3M™ ESPE™ er et komplett system som er utviklet for å gjøre det enklere å oppnå gode kliniske resultater.

  • Bedre resistens mot materialtretthet enn mange andre ledende fiberstifter.
  • RelyX™ Unicem Aplicap forlengelseskanyle gir en sementering tilnærmet uten luftblærer
  • Estetisk grunnet translusens og ingen fare for korrosjon som kan inntreffe med metallstifter

Produktinformasjon

Egenskaper og fordeler

Forstørr Temporary Image

Kilde: 3M intern data og Materials Science and Engineering: An Introduction, 8th Ed., Wiley

RelyX™ Fiber Post gir langvarig sikkerhet og stabilitet.

Større elastisitet

Elastisiteten til RelyX™ Fiber Post ligner mer på elastisiteten til dentin enn metallstifter og keramiske stifter – så det er lavere risiko for rotfraktur grunnet "kileeffekten".

Motstand mot materialtretthet

RelyX™ Fiber Post viser svært god motstand mot materialtretthet når den sammenliknes med konkurrerende merker.

Se resultatene i In Vitro materialtretthetstest

Permanente restaureringer vil forbli permanente

RelyX™ Unicem sement gir dokumentert optimal bindestyrke med mindre prepareringsarbeid. Med RelyX™ Unicem sement er det ikke behov for å etse, prime eller bonde. De dokumenterte resultatene støttes av mer enn 60 studier og bekreftelser fra tredjepart. 

Raskere, enklere og mer pålitelig sementering

RelyX™ Unicem Aplicap™ forlengelseskanyle er utviklet for at du skal kunne fylle rotkanalen fra bunnen og opp, noe som reduserer faren for luftblærer i sementen som kan svekke bindestyrken.

Siden du fyller rotkanalen fra bunnen og opp, reduserer du faren for luftblærer i sementen som kan svekke bindestyrken.

Disse SEM-bildene viser et tverrsnitt og profil av en simulert rotkanal som ble fylt med RelyX™ Unicem sement ved bruk av en vanlig metode (høyre) og den nye forlengelseskanylen (venstre), som viser synlig færre blærer.

Indikasjoner

  • I tilfeller med utilstrekkelig gjenværende tannstruktur (<4 mm)
  • En stift er nødvendig for å støtte og sikre den coronale delen av restaureringen 

Teknisk informasjon

RelyX™ Fiber Post glassfiberstifter og bor er tilgjengelig i fire størrelser og er fargekodet for å sikre nøyaktig match.

RelyX™ Unicem Aplicap™ forlengelseskanyler og RelyX™ Unicem 2 Automix Endo Tips er utviklet for å også passe inn i rotkanaler som er preparert for de minste størrelsene av RelyX™ Fiber Post (hvit og gul).

  Fargekode Lengde Apikal diameter Coronal diameter Koning
Størrelse 0
White
Hvit
20 mm 0.6 mm 1.1 mm 2,86° (5%)
Størrelse 1
Yellow
Gul
20 mm 0.7 mm 1.3 mm 3,44° (6%)
Størrelse 2
Red
Rød
20 mm 0.8 mm 1.6 mm 4,58° (8%)
Størrelse 3
Blue
Blå
20 mm 0.9 mm 1.9 mm 5,72° (10%)

Bestillingsinformasjon

Varenummer Produktinformasjon
RelyX™ Fiberbond Intro Kit 56860 Intro Kit
1 eske med 5 stifter i hver størrelse: 1 (1,3 mm dia), 2 (1,6 mm dia) og 3 (1,9 mm dia), 4 bor størrelse 1, 2 og 3, 1 universalbor, 20 forlengelseskanyler
RelyX™ Fiberbond Combination Kit 56868 Combination Kit
1 eske med 5 stifter i hver størrelse: 1 (1,3 mm dia), 2 (1,6 mm dia) og 3 (1,9 mm dia), 4 bor størrelse 1, 2 og 3, 1 universalbor, 20 forlengelseskanyler 20 RelyX™ Unicem Aplicaps assorterte farger A2 Universal (10), Translucent (6), A3 Opaque (4), 1 Aplicap aktivator, 1 Aplicap applikator
Refill
56861 10 stifter størrelse 1 (1,3 mm dia), 10 forlengelseskanyler
56862 10 stifter størrelse 2 (1,6 mm dia), 10 forlengelseskanyler
56863 10 stifter størrelse 3 (1,9 mm dia), 10 forlengelseskanyler
56864 1 bor størrelse 1 (1,3 mm dia)
56865 1 bor størrelse 2 (1,6 mm dia)
56866 1 bor størrelse 3 (1,9 mm dia)
56867 1 universalbor
RelyX Unicem Aplicap Elongation Tips 77550 10 RelyX™ Unicem Aplicap forlengelseskanyler

Klinisk anvendelse

Fronttannsrestaurering med RelyX™ Fiber Post og kroner i glasskeramikk

Initial situasjon: Klinisk og estetisk utilstrekkelig restaurering anteriort i overkjeven

Figur 1

Figur 1: Initial situasjon: Klinisk og estetisk utilstrekkelig restaurering  anteriort i overkjeven.

Figur 2

Figur 2: Utvidelse og preparering av rotkanalene for RelyX™ Fiberposts ved bruk av tilhørende RelyX™ Fiber Post bor.

Figur 3

Figur 3: Ferdig behandlede rotkanaler.

Figur 4

Figur 4: Applikering av RelyX™ Unicem sement direkte i den rene rotkanalen ved bruk av RelyX™ Unicem Aplicap™ forlengelseskanyle.

Figur 5

Figur 5: RelyX™ Fiber Posts sementert med RelyX™ Unicem sement etter lysherding.

Figur 6

Figur 6: Konusoppbygging med Filtek™ Supreme XT flytende kompositt.

Figur 7

Figur 7: Endelig restaurering med CAD/CAM-produserte kroner i glasskeramikk (Paradigm™ C, 3M ESPE) in situ.

Dr. Stergios Zafiriadis, Zürich, Sveits

Restaurering av en overkjevepremolar med RelyX™ Fiber Post og en Lava™ zirkoniumdioksid-krone

Initial situasjon: Utilstrekkelig temporær glassionomerfylling i rotbehandlet tann 25.

Figur 1

Figur 1: Initial situasjon: Utilstrekkelig temporær glassionomerfylling i rotbehandlet tann 25.

Figur 2

Figur 2: Rotkanalen utvidet og forberedt  for plassering av RelyX™ Fiber Post.

Figur 3

Figur 3: Applikering av RelyX™ Unicem selvetsende/selvbondende resinsement direkte i den rene rotkanalen ved bruk av RelyX™ Unicem Aplicap™ forlengelseskanyle.

Figur 4

Figur 4: Lysherding av RelyX™ Unicem sement rundt og gjennom RelyX™ Fiber Post.

Figur 5

Figur 5: RelyX™ Fiber Post sementert med RelyX™ Unicem sement.

Figur 6

Figur 6: Konusoppbygging med Filtek™ Supreme XT flytende kompositt.

Figur 7

Figur 7: Tann preparert for Lava™ zirkoniumdioksid-krone.

Figur 8

Figur 8: Nøyaktig avtrykk med Impregum™ Penta™ Soft Quick avtrykksmateriale i polyeter.

Figur 9

Figur 9: Lava™ zirkoniumdioksid-krone på modell.

Figur 10

Figur 10: Kronen fylles med RelyX™ Unicem sement (Aplicap™ kapsel) for permanent sementering.

Figur 11

Figur 11: Lava™ krone plassert i pasientens munn.

Dr. med. dent. Gunnar Reich, München, Tyskland

Studier og vitenskap

Observasjon av sementeringer in vivo etter 5 år

Hensikten med studien: Denne studien undersøker den kliniske atferden til RelyX™ Unicem sement ved sementering av endodontiske stifter. Titaniumstifter (samt glassfiberstifter) ble testet.

Resultater: Etter opptil 5 år klinisk bruk var det ingen forekomst av løsning.

Kun én restaurering gikk tapt grunnet fraktur i tannen i fiberpostgruppen. RelyX™ Unicem sement viste seg å være velegnet for sementering av rotkanalstifter.

Gjennomsnittlig observasjonsperiode: måneder (48-60)

Antall stiftrestaureringer analysert:

87

Hvorav titaniumstifter:

46

Hvorav glassfiberstifter:

41

Totalt antall tap:
1 kunne ikke følges opp, 2 grunnet endret behandling
1 ekstrahert av periodontale årsaker
1 tannfraktur (fiberstiftgruppen)

5

Motstand mot materialtretthet

Forstørr

Kilde: 3M interne data og foreløpige resultater fra ekstern in vitro-studie (M. Ferrari, University of Siena, Italy)

RelyX™ Fiber Post viser svært god motstand mot materialtretthet når den ble sammenlignet med konkurrerende merker.

Materialtretthetstesten ble avsluttet etter 5 millioner sykluser uten skader på RelyX™ Fiber Posts.

 

Søk 3M ESPE

Søk på produktnavn eller nøkkelord

 

Meld deg på for å motta

interessante nyheter

Vennligst skriv inn en gyldig E-post adresse

Takk for registreringen!

3M ESPE vil behandle denne informasjonen og fremtidig informasjon konfidensielt.

For å være sikker på at din adresse ikke ble gitt av en tredje person, vil en engangs bekreftelseslink bli sendt til :

email@domain.com

Vennligst klikk på denne linken for å bli den første som blir oppdatert på produkter, tilstelninger , tilbud eller vitenskaplig informasjon.

Avslutt
 
 

Produktkatalog