3M bruker informasjonskapsler på dette nettstedet Detaljert informasjon om informasjonskapsler og bruken av dem finner du i våre retningslinjer for personvern. Du kan når som helst selv velge innstillinger for informasjonskapsler ved å klikke på preferanser for informasjonskapsler på denne siden.

Ved å klikke på "Godta og fortsett", bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler på din datamaskin

Godta og fortsett

Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

< Tilbake til Dentale sementer

 Selvetsende sement Selvetsende sement

RelyX™ Unicem Selvetsende resinsement

Verdens best klinisk dokumenterte selvetsende sement

Selvetsende sement

Dental Advisor - Top Innovative Product

Dental Advisor - Top Innovative Product

 • Verdens best klinisk dokumenterte selvetsende sement
 • Høyest grad av nøytralisering (pH-verdi) etter 24 timer
 • Førsteklasses bindestyrke til ulike materialer

"Vi bruker RelyX Unicem hyppigere enn alle andre sementer på klinikken"

"Vi liker de nye kanylene for stiftsementering brukt med RelyX Unicem"

"Gjennom 7 års bruk av RelyX Unicem, har produktet virkelig dokumentert hva det er godt for"

"Enkel sement til fiberstifter" *

"Mild sement med lite sensitivitet vedsementering." *

*Kilde: Dental Advisor 2010 / 2009

Produktinformasjon

Egenskaper og fordeler

Forstørr

RelyX™ Unicem sement har vunnet flere utmerkelser fra fagpressen, inkludert seks påfølgende 5-plussvurderinger fra "The Dental Advisor".

Forstørr

Resultat av termosyklisk stresstest av selvetsende resinsementer.

Kilde: 3M™ ESPE™ interndata

 • RelyX™ Unicem var den første selvetsende sementen, lansert i 2002. Den er nå verdens best klinisk dokumenterte selvetsende sement, med svært lav risiko for postoperativ sensitivitet
 • Unik selvbondende sammensetning for svært høy bindestyrke som eliminerer behovet for etsing, priming og bonding.
 • RelyX™ Unicem viser begrenset misfarging og sikrer langvarig estetikk.
 

Indikasjoner

 • Innlegg
 • Onlays
 • Kroner
 • Broer
 • Rotstifter

Teknisk informasjon

Forstørr Temporary image

RelyX™ Unicem sement kombinerer glassionomer-, bonding- og komposittteknologi.

Forstørr Temporary image

RelyX™ Unicems skiftende pH-verdi sammenliknet med konkurrerende produkter

 • De bondende monomerene reagerer med dentin og emalje i en syre/ base reaksjon.
 • Samtidig starter polymeriseringsreaksjonen og danner et 3-dimensjonalt nettverkt.
 • Som et resultat av syre/base reaksjonen i det første trinnet, reagerer vannmolekyler med glassionomerfillere fra resinsementen.
 • Dette gir grunnleggende hydroksyioner som forårsaker nøytraliseringsreaksjonen inntil en pH-verdi på 7 er nådd.
 • Dette endrer materialegenskapene fra hydrofilt til hydrofobt.
 • Resultatet er høy mekanisk styrke og dimensjonsstabilitet som er typisk for en resinkompositt.

Bestillingsinformasjon

  Varenummer Produktinformasjon
    RelyX™ Unicem Aplicap™ kapsel
  56828 Trial Pack 20 Aplicap™ kapsler, assortert i fargene A2
Universal (10), Translucent (6), A3 Opaque (4)
  56829 Trial Kit 20 Aplicap™ kapsler i assorterte farger A2
Universal (10), Translucent (6), A3 Opaque (4), Aplicap™ aktivator, Aplicap™ applikator
  56814 Intro Kit 50 Aplicap™ kapsler assortert i fargene A2
Universal (24), Translucent (16), A3 Opaque (10), Aplicap™ aktivator, Aplicap™ applikator
  56815 Refill 50 Aplicap™ kapsler assortert i fargene A2 Universal (24), Translucent (16), A3 Opaque (10) og 10 stk. forlengelseskanyler
  56816 Refill 50 Aplicap™ kapsler, farge Translucent og 10 stk. forlengelseskanyler
  56817 Refill 50 Aplicap™ kapsler, farge A3 Opaque og 10 stk. forlengelseskanyler
  56818 Refill 50 Aplicap™ kapsler, farge A2 Universal og 10 stk. forlengelseskanyler
  56819 Refill 20 Aplicap™ kapsler, farge A1
  56820 Refill 20 stk. Aplicap™ kapsler farge White Opaque
    RelyX™ Unicem Maxicap kapsel
  56830 Intro Kit 20 Maxicap™ kapsler, assortert i fargene
A2 Universal (10), Translucent (6), A3 Opaque (4), Maxicap™ activator, Maxicap™ applikator
  56831 Refill 20 Maxicap™ kapsler, assortert i fargene A2 Universal (10), Translucent (6), A3 Opaque (4)
  56832 Refill 20 Maxicap™ kapsler, farge Translucent
  56833 Refill 20 Maxicap™ kapsler, farge A3 Opaque
  56834 Refill 20 Maxicap™ kapsle, farge A2 Universal

Klinisk anvendelse

Restaurering av en overkjeve premolar

Før sementering av en Lava™ krone med RelyX™ Unicem, fylles den utvidede rotkanalen med RelyX™ Unicem ved hjelp av RelyX Unicem Aplicap forlengelseskanyle for plassering av en RelyX Fiber Post.

Figur 1

Initial situasjon: Utilstrekkelig temporær glassionomerfylling i rotbehandlet tann 25.

Figur 2

Rotkanalen utvidet og forberedt for plassering av RelyX™ Fiber Post.

Figur 3

Applikering av RelyX™ Unicem selvetsende sement direkte inn i den rene rotkanalen ved bruk av RelyX™ Unicem Aplicap™ forlengelseskanyle

Figur 4

Lysherding av RelyX™ Unicem sement rundt og gjennom RelyX™ Fiber Post.

Figur 5

RelyX™ Fiber Post sementert med RelyX™ Unicem sement.

Figur 6

Konusoppbygging med Filtek™ Supreme XT flytende kompositt.

Figur 7

Tann preparert for  Lava™ Zirconia krone.

Figur 8

Presisjonsavtrykk i Impregum™ Penta™ Soft Quick Polyeter avtrykksmateriale.

Figur 9

Lava™ Zirconia krone på sag-modell.

Figur 10

Fylling av krone med RelyX™ Unicem sement (Aplicap™ kapsel) for permanent sementering.

Figur 11

Lava™ krone ferdig sementert i pasientens munn.

Dr. Gunnar Reich, München, Tyskland

Restaurering av en overkjeve premolar

Før sementering av en Lava™ krone med RelyX™ Unicem, fylles den utvidede rotkanalen med RelyX™ Unicem ved hjelp av RelyX Unicem Aplicap™ forlengelseskanyle for plassering av en RelyX™ Fiber Post. 

Figur 1

Figur 1: Initial situasjon: Utilstrekkelig temporær glassionomerfylling i rotbehandlet tann 25.

Figur 2

Figur 2: Rotkanalen utvidet og forberedt for plassering av RelyX™ Fiber Post.

Figur 3

Figur 3: Preparerte rotkanaler

Figur 4

Figur 4: Applikering av RelyX™ Unicem selvetsende resinsement direkte i den rene rotkanalen ved bruk av RelyX™ Unicem Aplicap™ forlengelseskanyle.

Figur 5

Figur 4: Lysherding av RelyX™ Unicem sement rundt og gjennom RelyX™ Fiber Post.

Figur 6

Figur 6: RelyX™ Fiberpost sementert med RelyX™ Unicem sement.

Figur 7

Figur 7: Ferdig restaurering med CAD/CAM framstilt glasskeramikk kroner (Paradigm™ C, 3M ESPE) in situ.

Bilder og datakilde: Dr. Stergios Zafiriadis, Zürich, Sveits

Studier og vitenskap

Retentiv bindestyrke til Lava™ zirkoniumdioksid-kroner på humandentin

Forstørr

Ernst C.-P., Askoy E., Stender E., Willershausen B. Johannes Gutenberg University Mainz, Tyskland Publisert ved IADR PEF 2006, abstract #0248

Publisert på IADR PEF 2006, abstract #0248

Fremgangsmåte og resultater:

Lava™ (3M ESPE) zirkoniumdioksid prøvelegemer ble sandblåst (100 µm Al2O3). IPS Empress® 2 (Ivoclar Vivadent) leucittforsterkede glasskeramikk prøvelegemer ble etset med fluss-syre og silanbehandlet (Monobond S, Ivoclar Vivadent). Komposittprøver ble sementert på prøvelegemene ved bruk av ulike sementer for krone- /bro sementering i henhold til bruksanvisningen fra produsentene. Bindestyrke (shear bond) ble testet i en universell testmaskin etter oppbevaring i vann i 30 min. og etter 14 dager med påfølgende termosykling (1 000 x 5/55 °C)

Fremgangsmåte og resultater:

Preparering av kroner ble utført på ekstraherte humantenner på standard måte for å simulere kliniske vilkår. Resinsementen og bondingsystemet ble brukt i henhold til produsentenes bruksanvisninger. Ved dualherdende systemer ble kun selvherding benyttet. De indre overflatene på kronene ble sandblåst (Rocatec™ Pre, 3M ESPE). Etter termosykling (5 000 x 5/55 °C), ble bindestyrke fastslått på 50 % av de sementerte keramikkronene ved bruk av en universell testmaskin. De resterende prøvene ble testet etter 1 år etter oppbevaring i vann. Retensjonsoverflaten ble bedømt individuelt for hver tann og retentiv styrke ble beregnet.

Konklusjoner:

Lava™ kroner sementert med RelyX™ Unicem sement viste høyest median retentiv styrke både i utgangspunktet og etter 1 år i denne klinisk relevante studien. (Rocatec™ forbehandling er ikke nødvendig for å forbedre retentiv styrke på RelyX™ Unicem sement.)

3M ESPE RelyX™ Unicem selvetsende universal sement – resultater etter fem års klinisk bruk

Forstørr Allocations of the restorations

Restaureringens plassering

Publisert i: THE DENTAL ADVISOR, No. 6, May 2008

Hensikten med studien: 

Forskerne hos THE DENTAL ADVISOR brukte RelyX™ Unicem sement for å sementere helkeramiske restaureringer og MK-restaureringer (kroner, broer, innlegg/onlays og stifter). Egenskapene til RelyX™ Unicem sement ble evaluert og inkluderte postoperativ sensitivitet, mikrolekkasje og løsning.

Resultater:

Etter fem år var mer enn 1 800 restaureringer tilgjengelig for vurdering, hvorav 380 hadde vært in situ i fem år eller mer. Postoperativ sensitivitet inntraff kun hos noen få pasienter (1,8 % opplevde sporadisk temperatursensitivitet). Mikrolekkasje ble sammenlignet hos bondingene fra 5. og 6. generasjon og tilhørende resinsementer. Løsningsfrekvensen av restaureringer sementert med RelyX Unicem ble funnet å være lav med 0,8 %. Samlet sett fikk RelyX Unicem sement en klinisk vurdering på 99 %, slik at THE DENTAL ADVISOR belønnet sementen med sin toppvurdering på 5 pluss for femte gang på rad.

Innlegg og onlays i glasskeramikk etter fire år in vivo

Forstørr Clinical results after 4 years

Kliniske resultat etter 4 år

Publisert av: S. Geraldeli1, C. Stanford1, D. Dawson1, J. S. Wefel1, S. Timmons2, D. S. Cobb1, M. Hernandez1, S. Guzman-Armstrong1, T. Flynn1, C. M. Asmussen1, S. Hansen1 and D. Stark1, 1University of Iowa, Iowa City, IA, 2University of Iowa, Coralville, IA, IADR 2009 Miami, #1639

Hensikten med studien

I denne kliniske studien ble 95 helkeramiske klasse I og II restaureringer (Authentic®, Microstar, Atlanta, USA) sementert med RelyX™ Unicem sement og et "total-etch system" (Syntac®, Variolink® II, Ivoclar Vivadent). Restaureringene ble evaluert i utgangspunktet og deretter årlig for postoperativ sensitivitet og i henhold til USPHS-kriteriene. 

Resultater

Ved oppfølgingen etter fire år viste det seg at RelyX Unicem selvetsende universal resinsement presterte like godt som Variolink II, som ble etset og bondet.

Nedlastinger

Produktinformasjon

HMS

HMS Søk etter bestemte sikkerhetsdatablad

 

Søk 3M ESPE

Søk på produktnavn eller nøkkelord

 

Meld deg på for å motta

interessante nyheter

Vennligst skriv inn en gyldig E-post adresse

Takk for registreringen!

3M ESPE vil behandle denne informasjonen og fremtidig informasjon konfidensielt.

For å være sikker på at din adresse ikke ble gitt av en tredje person, vil en engangs bekreftelseslink bli sendt til :

email@domain.com

Vennligst klikk på denne linken for å bli den første som blir oppdatert på produkter, tilstelninger , tilbud eller vitenskaplig informasjon.

Avslutt
 
 

Produktkatalog