Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Helse og sikkerhet

Personlig verneutstyr mot potensielt skadelig lakkstøv, støv og støy fra utstyr må være en prioritet. 3M kan hjelpe til med å identifisere det riktige verneutstyret (inkludert testing av luftkvalitet og passformen til åndedrettsvern) og komme med råd om HMS på arbeidsplassen.

Myndighetene plasserer ansvaret på både arbeidsgiver og arbeidstakere for å sikre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

 

Ingen verksteder er like og de vil være utsatt for ulike farer avhengig av hvilke arbeidsoppgaver som utføres.

 

Det finnes egnet personlig verneutstyr for alle arbeidsoppgaver i verkstedet. Se vårt store sortiment.