Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold null

Inkontinens


I Norge regner man med at rundt en halv million mennesker i større eller mindre grad har problemer med urinlekkasje. Det forekommer hos begge kjønn og i alle aldre, men det er dobbelt så mange kvinner som menn som lider av inkontinens. En vanlig konsekvens av urin-/fæcesinkontinens er sår og irritert hud forårsaket av den hyppige eksponeringen for kroppsvæsker. Dette er et meget ubehagelig og smertelig problem som kan bli verre ved bruk av tradisjonelle barrierekremer. Studier viser at tradisjonelle barrierekremer blokkerer inkontinensbind og -bleier og dermed hindrer disse i å absorbere kroppsvæskene.  

Cavilon barrierekrem beskytter hel hud mot kroppsvæsker. Hudskader unngås samtidig som huden får tilført fuktighet. Kremen absorberes raskt inn i huden og påvirker derfor ikke absorberingsevnen i inkontinensbind. Hvis huden allerede er skadet anbefales Cavilon barrierefilm. Den flytende barrierefilmen danner raskt en pustende film som beskytter allerede skadet hud opptil 3 døgn, samtidig som huden får gro i fred.

Skin and Wound Care

Cavilon No Sting Barrier Film

Cavilon Durable Barrier Cream