3M bruker informasjonskapsler på dette nettstedet Detaljert informasjon om informasjonskapsler og bruken av dem finner du i våre retningslinjer for personvern. Du kan når som helst selv velge innstillinger for informasjonskapsler ved å klikke på preferanser for informasjonskapsler på denne siden.

Ved å klikke på "Godta og fortsett", bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler på din datamaskin

Godta og fortsett

Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Personlig verneutstyr

 

Løsninger for bruksspørsmål, råd for effektiv personlig beskyttelse

Tips og triks

Åndedrettsvern:

Hvilken maske trenger jeg til mitt prosjekt? Hvordan bruker jeg vernemaskene riktig?
Korrekt bruk er vist i den følgende videoen.

Hvordan bruker jeg de sammenleggbare maskene riktig?
Korrekt bruk er vist i den følgende videoen.

Hvordan bruker jeg 3M halvmasker mot gasser og damper (med fast integrert filter) riktig?
Korrekt bruk er vist i den følgende videoen.

Hvordan bruker jeg 3M halvmasker mot gasser og damper (med fast utskiftbart filter) riktig?
Korrekt bruk er vist i den følgende videoen.

Hva er beskyttelsesnivåene?

Beskyttelsesnivåer for åndedrettsvern mot fint støv:

FFP1 = lett beskyttelse (fargekode gul), for partikler av uvirksomme materialer i henhold til listen over MAK-verdier over maksimalt tillatt forurensingskonsentrasjon: 5x MAK-verdien

FFP2 = optimal beskyttelse (fargekode blå), maksimal tillatt forurensingskonsentrasjon for partikler av skadelige stoffer: 10x MAK- eller TRK-verdi

FFP3 = maksimal beskyttelse (fargekode rød) for partikler av giftige og svært giftige stoffer, maksimal tillatt forurensingskonsentrasjon for halvmasker: 50x MAK- eller TRK-verdier, maksimal tillatt forurensingskonsentrasjon for helmasker: 200x MAK- eller TRK-verdi


Beskyttelsesnivåer for åndedrettsvern mot gasser og damper:

Type A = Beskyttelse mot organiske gasser og damper (fargekode brun)

Type B = Beskyttelse mot ikke-organiske gasser og damper (fargekode lyseblå/grå)

Type E = Beskyttelse mot syrer (fargekode gul)

Type K = Beskyttelse mot ammoniakk (fargekode grønn)

Type ABEK = Kombinert beskyttelse

Hva er klassene for gassfiltre?
 • Klasse 1 = maksimal tillatt forurensende konsentrasjon 0,1 volumprosent eller 1 000 ml/m3
 • Klasse 2 = maksimal tillatt forurensende konsentrasjon 0,5 volumprosent eller 5 000 ml/m3
 • Klasse 3 = maksimal tillatt forurensende konsentrasjon 1,0 volumprosent eller 10 000 ml/m3
Hvor finner jeg beskyttelsesnivået?
Beskyttelsesnivået er angitt på pakken og på masken, og pannebåndet er fargekodet.

Hørselsvern

Hvordan måles støy og støyreduksjon?

Decibel (dB) = måleenhet for lydnivå
Eksempler:
Samtale ca. 60 dB
Elektrisk drill ca. 90 dB
Sveising ca. 100 dB
Motorsag ca. 110 dB
Trykkluftbor ca. 130 dB
Pistolskudd ca. 140 dB
Jetfly ca. 150 dB
- SNR = enkelttalls klassifisering: gjennomsnittlig støyreduksjon i dB. Eksempel: SNR 25 dB = Reduksjon av støy fra en elektrisk drill til volumet av en samtale.
- RNR = anbefalt støyklassifisering: anbefalt støynivåvurdering i dB. Eksempel: RNR 87-98 dB = støynivået er over marginal verdi, hørselsvern er obligatorisk, laget for høyfrekvent støy.

Hva betyr disse symbolene (Peltor Alert System) på hørselvern og emballasje?

Disse symbolene hjelper deg med å velge riktig hørselsvern. Hørselsvern bør ikke være overdimensjonerte, men heller ikke for svake. Valgsystemet som er utviklet av Peltor og EAR, bruker en enkel og logisk klassifisering med farger.

Mellom 88 - 93 dB (A) Mellom 88 - 93 dB (A)
Mellom 87 - 98 dB (A) Mellom 87 - 98 dB (A), laget for høyfrekvent støy
Mellom 94 - 105 dB (A) Mellom 94 - 105 dB (A), laget for høy- og mellomfrekvent støy
Mellom 95 - 110 dB (A) Mellom 95 - 110 dB (A), laget for alle slags støy
EU-lovgivning om støy

I henhold til den nye EU-lovgivningen om støy på arbeidsplassen må arbeidsgiverne stille til rådighet egnet hørselvern i tilfeller der støyen overskrider 80 dB(A).

Vedvarende eksponering for støy over 80 dB(A) kan føre til varige hørselskader. Man må vurdere bruk av hørselvern for mange ansatte som ikke var omfattet av den tidligere lovgivningen. Det gjelder for eksempel ansatten innen lett industri, energiforsyning og offentlige tjenester. Disse kan nå være utsatt, og må derfor utstyres med fullgod beskyttelse.

Hvordan bruker og vedlikeholder jeg ørepropper riktig?

Instruksjoner
Form skumøreproppene ved å vri og rulle dem mellom fingertuppene til de blir til tynne ruller. Den rullede øreproppen settes så tilstrekkelig dypt inn i ørekanalen. Øreproppen er enklere å sette inn om du bruker den andre hånden til å trekke øret litt bakover og opp.

Vedlikehold
Hold øreproppene rene. Se etter skitt, siden det kan irritere i ørekanalen. Vask ørepluggene med mild såpe og vann. Klem deretter vannet ut, og la proppene lufttørke. Øreproppene kan vaskes flere ganger. Kast øreproppene når de mister fastheten sin, eller ikke utvider seg til original form/størrelse.

Hvordan bruker jeg de formstøpte øreproppene riktig?

Instruksjoner
Trekk øret litt opp med den ledige hånden, og før så øreproppen inn til du føler at øret er forseglet. Passformen kan føles litt trang i utgangspunktet, spesielt hvis du ikke har brukt ørepropper før.

Vedlikehold
Formstøpte ørepropper har en levetid på flere måneder, og lenger - avhengig av type, arbeidsmiljø og hygiene. Skift dem ut når de krymper, blir harde, revner eller bli permanent deformerte. Vaskes i varmt såpevann og skylles grundig. Oppbevares i en egnet beholder etter tørking.

Hvordan bruker jeg og vedlikeholder sammenbundne ørepropper riktig?

Instruksjoner
Hold den større pluggenden og sving pluggen slik at den peker direkte inn i ørekanalen. Trykk og vri pluggen inn i øret inntil du har god forsegling. Det blir enklere dersom du trekker øret oppover, og skyver pluggen inn i ørekanalen.

Vedlikehold
De fleste sammenbundne øreproppene rengjøres på samme måte som formstøpte plugger. Ikke bøy eller form båndet, ettersom det hjelper til med å plassere pluggene korrekt og dermed hjelper til med lydisolasjonen.

Hvordan bruker og vedlikeholder jeg øreklokker riktig?

Instruksjoner
Øreklokker må omslutte hele øret for å passe riktig på hodet. Juster hodebøylen slik at putene passer jevnt rundt ørene, for å sikre best mulig lydisolering. Børst vekk hår som sitter fast under puten. Ikke bruk en blyant eller andre redskaper bak ørene, siden dette på påvirke forseglingen.

Vedlikehold
Putene kan vaskes med varmt såpevann, og deretter skylles grundig. Ikke bruk alkohol eller løsemidler. Vanligvis må putene byttes ut minst to ganger per år. Øreklokkene skal ikke forandres på noen måte. Dette gjelder spesielt strekking eller annen feilhåndtering av hodebøylen, siden dette til påvirke beskyttelseseffekten.

Øyebeskyttelse

Hvorfor trenger jeg å beskytte øynene?

Øynene er våre viktigste sensoriske organer. 90% av våre sanseinntrykk oppfattes med øyet. På daglig basis får mer enn 600 arbeidere over hele verden øyeskader, ofte irreversible, bare fordi de ikke brukte vernebriller. Risikoer for øyet kan blant annet være: Støv, støt, faste partikler, varme væsker, sprut fra syrer og basevæsker, UV-lys, infrarødt lys, synlig lys, lasere og elektriske farer.

Hvilke egenskaper har gode vernebriller?

Klare linser gir en bra mekanisk beskyttelse og bra beskyttelse mot UV lys ved å filtrere bort farlige UV stråler. Linsen oppfyller kravene i EN170.

Mørke linser oppfyller kravene i EN172 og er et sollys filter. De filtrerer farlige UV stråler samt synlig lys oggir UV og solbeskyttelse. De gir god gjenkjennelse av signallys. De gir en bra mekanisk beskyttelse.

Gule linser gir god kontrastforsterkning og UV beskyttelse i henhold til kravene i EN170. De gir en bra mekanisk beskyttelse.

Vernehjelmer

Hvorfor trenger jeg å beskytte hodet?

Smarte hoder beskytter seg ikke bare mot fallende gjenstander, men også mot UV-lys, varme og væsker av alle slag.

Hvilke egenskaper har gode vernehjelmer?

En god hjelm har høy slagfasthet, er vanskelig å deformere, har god utsikt, passer komfortabelt på, beskytter mot elektrisk strøm, er testet ihht. EN-normer og måler UV-stråling.

Når må jeg bytte ut hjelmen min?

Etter et slag må både hjelmer som ser hele ut og som har synlige skader, byttes. Det er anbefalt at hjelmen byttes ut senest 5 år fra produksjonsdato.

Vanlige spørsmål

Hvor ofte må personlig verneutstyr byttes ut?

Levetiden til personlig verneutstyr avhenger generelt av konsentrasjonsnivået av farlige stoffer, samt lengden og hyppigheten av bruken.

 • Partikkelfilter: Når pustemotstanden blir merkbart sterkere, er filteret brukt opp og må byttes.
 • Gassfilter: Når en kan merke lukt igjen, er det aktive kullfilteret brukt opp, og må byttes.
 • Vernehjelm: Etter et slag må både hjelmer som ser hele ut og som har synlige skader, byttes. Det er anbefalt at hjelmen byttes ut senest 5 år fra produksjonsdato.
Hvordan kan jeg forlenge levetiden til det personlige verneutstyret?
 • Oppbevar aldri personlig verneutstyr i direkte sollys, regn eller i kalde omgivelser.
 • Utfør vedlikehold i henhold til bruksanvisningen
 • Oppbevar åndedrettsvernsmasker i et lukket område. Aktive kullfiltre må lagres lufttett.
Hva er en EN-forordning, og CE-merking
 • EN-forordningen: Europeisk teknisk norm som definerer grunnleggende krav, og tester helse og sikkerhet på produkter for arbeidsplassen.
 • CE-merking: Merking som bekrefter at et personlig verneprodukt har blitt testet i henhold til EN-forskrifter.
Hva betyr symbolene på øreklokkene?

Forklarer og beskriver Optime Alert System

Ordliste

Aerosol

Aerosoler er gasser som inneholder flytende eller faste partikler. Aerosoler forekommer i mange områder i våre omgivelser:

Støv i inneluften, sigarettrøyk, spray fra spraybokser, sot eller oljerøyk fra eksosrør, smog.

Aerosolpartikler

Aerosolpartikler er små partikler som er overalt i luften. De er usynlige for det blotte øye. De blir bare synlig i store konsentrasjoner i luften, fra rundt en million partikler/cm3. Dette kan ses som såkalt smog. Partikkeldiameteren er mellom 0.5nm og flere 10μm. I den øvre enden av denne skalaen finner vi for eksempel større pollenpartikler.

OEL-verdi

Administrativ norm (Occupational Exposure Limit) (AN/OEL) er grensen for den tidsvektede gjennomsnittlige konsentrasjonen av et farlig stoff i luften på arbeidsplassen, i forhold til en gitt referanseperiode. Den angir hvor konsentrasjoner av et farlig stoff blir akutte eller kroniske skadelige helseeffekter generelt ikke er forventet.

Sammenbundne ørepropper

Sammenbundne ørepropper er enkle å bruke, praktiske og svært behagelige å ha på. De er raske å ta på og av, og bæres rundt halsen når de ikke er i bruk. Dette gjør dem spesielt egnet for periodisk bruk.

dB = Decibel

Måleenhet for lyd.
Eksempler:
Samtale ca. 60 dB
Elektrisk drill ca. 90 dB
Sveising ca. 100 dB
Motorsag ca. 110 dB
Trykkluftbor ca. 130 dB
Pistolskudd ca. 140 dB
Jetfly ca. 150 dB

Ørepropper

Laget av mykt Polyuretanskum for økt komfort. Den koniske utformingen gir god og behagelig tilpasning til de fleste øreganger. Den jevne overflaten reduserer muligheten for tilsmussing, noe som gir bedre hygiene.

Øreklokker og kommunikasjon

Peltor øreklokker gir effektiv kommunikasjon med folk både på nært hold og over lengre avstander. Det finnes løsninger for kommunikasjon på kort avstand (f.eks. intercom-systemer, nivåavhengige funksjoner) og for lengre avstander (f.eks. kortbølgeradio, mobiltelefoner og andre trådløse kommunikasjonsenheter)

Passive øreklokker

Passive øreklokker består av et hardt skall med myke plastputer som omslutter ørene helt. De er populære og svært brukervennlige. Det finnes modeller med hodebøyle, nakkebøyle, clip-ons for hjelmer, og sammenleggbare modeller.

RNR = Recommended Noise Rating (Anbefalt støyklasse)

Anbefalt støyvurdering i dB. Eksempel: RNR 87-98 dB = støynivået er over marginal verdi, hørselsvern er obligatorisk, laget for høyfrekvent støy.

SNR = Single Number Rating (Enkelttallsklasse)

Gjennomsnittlig støyvurdering i dB. Eksempel: SNR 25dB = Reduksjon av støy fra en elektrisk drill til volumet av en samtale.

TRK-verdi

Den Europeiske tekniske konsentrasjonsreferansen (TRK) gir retningslinjer som definerer konsentrasjonen av et stoff i luften på arbeidsplassen, som kan nås på grunn av tilstanden til teknologien. TRK er en referanseverdi og dersom den følges burde den redusere risiko for helse, men kan ikke garantere det. TRK-verdier er fastsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer som eksisterer der det ikke eksisterer toksikologisk rettferdiggjørbare grenser for arbeidsplassen i MAK-verdi, enten fordi de er teknisk uunngåelige eller oppstår naturlig og eksponering ikke kan utelukkes.

Formstøpte ørepropper

Formstøpte ørepropper består av et fleksibelt materiale som er formet for å passe øret. De har generelt en snor festet i seg slik at de ikke kan mistes.

Optisk klasse (vernebriller)

De optiske klassene er 1, 2, 3 = jo lavere tall, desto høyere optisk kvalitet.
Eksempel: Optisk klasse 1 for spesielt høye krav til visuell ytelse, for utvidet bruk i henhold til EN 166.

Fargede linser (vernebriller)

Klare = Gir pålitelig beskyttelse mot UV-stråler. Linseidentifikasjon: 2C-1.2
Speillinse = Solbeskyttelsesfilter med pålitelig beskyttelse mot UV-stråler. Reduserer gjenskinn. Linseidentifikasjon: 5-1.7
Grå = Solbeskyttelsesfilter med pålitelig beskyttelse mot UV-stråler. Reduserer gjenskinn. Linseidentifikasjon: 5-2.5
Gul = Gir pålitelig beskyttelse mot UV-stråler. Kontrastforbedring i mørke, diffuse lysforhold. Linseidentifikasjon: 2-1.2
Oransje = Gir beskyttelse mot UV-stråler og blått lys mellom 400 og 530 nm.
Grønn = Filter for sveising med beskyttelsesnivå 5. Linseidentifikasjon: 5.