3M bruker informasjonskapsler på dette nettstedet Detaljert informasjon om informasjonskapsler og bruken av dem finner du i våre retningslinjer for personvern. Du kan når som helst selv velge innstillinger for informasjonskapsler ved å klikke på preferanser for informasjonskapsler på denne siden.

Ved å klikke på "Godta og fortsett", bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler på din datamaskin

Godta og fortsett

Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Lim

Løsninger og råd for effektiv liming av forskjellige materialer.

Tips og triks

Maskering

Hvordan velger jeg riktig maskeringstape?
1. Hva slags underlag skal maskeres?
2. Hvor lenge kan maskeringstapen sitte på?
3. Eksterne faktorer: Hvordan er forholdene?
(lys, fuktighet, inne eller ute)
Hva er den beste maskeringsmetoden?
For nøyaktig maskering skal du trekke ut små mengder av maskeringstape av gangen.
Ikke trekk ut for mye, og trykk på overflaten som skal maskeres, i små seksjoner.
Sørg for at kantene på maskeringstapen trykkes godt til for å unngå at maling lekker inn under tapen. For ujevne overflater bruker du sterkt kreppet maskeringstape.
Best feste oppnås ved en romtemperatur på 20 °C.
Hvordan fjerner jeg maskeringstapen?
Fjern maskeringstapen forsiktig i en 45 ° vinkel.
Hva gjør jeg med limrester på overflaten?
For å unngå limrester eller brudd på, fjern tapen i en 90° vinkel.

Festetape

Hva skjer hvis tapen ikke sitter?
Før du bruker tape eller lim må alle overflater rengjøres grundig. Fjern støv og/eller fett. Rengjør med isopropanol og en ren klut som ikke loer.

Monteringstape

Tips for optimal montering med Scotch® monteringstape
 • Følg rådene som gjelder temperaturer
  Bør brukes ved romtemperatur.
 • Rengjøring/grunnarbeid
  • - Rengjør overflaten, fjern støv og fett.Rengjør med isopropanol og en ren klut.
       De fleste rengjøringsmidler (f.eks. vindusrens) rengjør, men fjerner ikke fettet på overflaten
  • - Tørk av med rent kjøkkenpapir.
  • - Tørk helt.
  • - Hvis mulig, gjøres overflaten ru med lett sliping.
  • - Påfør tape i henhold til instruksjonene.
  • - På plastmaterialer oppnås best resultat hvis overflaten behandles med en primer.
 • Kutte Scotch® monteringstape
  • - Les instruksjonene på pakken.
  • - Ikke kutt av mer monteringstape enn nødvendig. Det er viktig å passe på det riktige forholdet mellom limareal og vekt (f.eks. 30 cm2 per kg vekt innendørs og 60 cm2 per kg vekt utendørs, les bruksanvisningen på pakken).
  • - Ikke ta på limflaten.
 • Scotch® monteringstape
  • - Fest monteringstapen så vertikalt som mulig på og trykk deretter jevnt over hele området.
  • - Fjern beskyttelsesfolien og pårør tapen med et jevnt trykk.
 • Vedlikehold
  Unngå full belastning av limområdet rett etter påføring. Det kan ta opptil 72 timer før limet har full limstyrke.
Tips for optimal fjerning av Scotch® monteringstape

Generelt er Scotch monteringstape beregnet for fastmontering. Hvis det er nødvendig å fjerne tapen, kan du gjøre følgende:
- Fjern det monterte objektet ved å vri eller skjære gjennom limet med en skarp kniv.
- Fjern limrestene med en limfjerner (f.eks. 3M Sitrusrens)
- Fest et nytt stykke monteringstape på limrestene og fjern igjen ved dra opp i en 90° vinkel.

Lim

Hva må jeg passe på ved bruk av Instant Glue?

Det er viktig å justere bitene som skal limes svært nøyaktig, siden senere retting ikke er mulig. Limet fester seg i løpet av sekunder.

Dersom det er fare for at Instant Glue kommer i kontakt med huden, bruker du en håndkrem før du starter. På grunn av fettinnholdet i kremen har limet redusert limstyrke og vil være lettere å fjerne.

Hvis du er usikker om limet passer til materialet som skal limes, test ved å legge en dråpe på et ufarlig område først.

Unngå å få lim på huden og i øynene.

Ikke egnet for barn.

Tips for optimal liming med Cyanolit® Instant Glue
 • Følg rådene som gjelder temperaturer
  Bør brukes ved romtemperatur. Oppbevar limet på et tørt sted.
 • Rengjøring
  • - Rengjør overflaten, fjern støv og fett. Rengjør med isopropanol og en ren klut.. De fleste rengjøringsmidler (f.eks. vindusrens) rengjør, men fjerner ikke fett.
  • - Tørk av med rent kjøkkenpapir.
  • - La det tørke
  • - Hvis mulig, gjøres overflaten ru med fint slipepapir.
 • Brukes i små mengder
  • Påfør litt lim på den ene siden. For mye lim reduserer limstyrken og kan påføre lim på huden. Fjern lim fra huden med såpe og varmt vann.
 • Limrester
  • Fjern limrester med aceton (f.eks. neglelakkfjerner).
Hvor lang holdbarhet har limet?

Lagring av Cyanocrylat lim:

Kald lagring vil generelt forlenge levetiden på limet.

Ved temperaturer på 10°C eller lavere vil limet holde seg i 2 - 3 år.

For å unngå fuktighet, forsøk å oppevar limet i en luftett beholder.

Lagring av limet i et kjøleskap eller fryser, vil redusere limstyrken.

Cyanocrylat har lengst holdbarhet ved kald lagring, men beste brukstemperatur er romtemperatur.

Command™ opphengsprodukter

Tips for optimal montering med Command® monteringsstrips
 • Følg rådene som gjelder temperaturer
  Bør brukes ved romteperatur.
 • Rengjøring
  • - Rengjør overflaten, fjern støv og fett. Rengjør med isopropanol og en ren klut. De fleste rengjøringsmidler (f.eks. vindusrens) rengjør, men fjerner ikke fett.
  • - Tørk av med rent kjøkkenpapir.
  • - La det tørke.
 • Montering av Command™ monteringsstrips
  - Ta bort det røde dekkpapiret. Fest stripsen på baksiden av holderen eller på veggen (strips for bildeoppheng). Ta bort det sorte dekkpapiret. Sett holderen på plass og press hardt i 30 sekunder. Vent 1 time før bruk.
 • Fjerning uten rester
  Hold godt på holderen. Trekk stripsen langsomt rett ned langs veggen til den slipper fra veggen. IKKE trekk stripsen ut i vinkel.

Vanlige spørsmål

Hva er fordelene med lim i forhold til andre festeteknikker som skruer, spiker etc.?
 • Ved sammenføyning ved bruk av lim eller tape, vil belastningen (energien) på overflatene fordeles på et større område, noe som forsterker materialene ytterligere.
 • Ved å lage hull på f.eks. Ved boring, vil dette svekke materialene som skal sammenføyes. Ved bruk av tape vil limområdet forsterkes i tillegg til å hindre inntregning av fuktighet. Fester umiddelbart.
 • Ved bruk av tape skades ikke materialene.
Hvordan skal jeg rengjøre overflaten som skal limes?

For å oppnå en sterk sammenføyning, må flatene som skal limes være helt rene, tørre og frie for fett.

 • - Rengjør overflatene grundig, fjern støv og avfett med 3M Isopropyl rengjøringskluter. De fleste rengjøringsmidler (f.eks. vindusrens) rengjør, men avfetter ikke..
 • - Tørk av med rent kjøkkenpapir.
  - La det tørke..
 • - Hvis mulig, gjøres overflaten ru med fint slipepapir.
 • - Påfør monteringstape eller lim i henhold til instruksjonene.

Ordliste

Festeevne/limstyrke

Limets styrke i skjæringspunktet mellom materialene som skal limes og limet.

Base

Limkomponent som bestemmer egenskapene til limet.

Dispersjon

Væske, der basekomponenter og alle andre klebekomponenter er fordelt.

Dispersjonslim

Lim som herder ved fordamping av vann.

Vedheft

Del som allerede er limt eller skal bli limt sammen med en annen del.

Herder

Komponent eller blanding av komponenter som legges til eller blandes med lim, og som deretter resulterer i herding av limet gjennom en kjemisk reaksjon.

Herdetid

Tidsrommet fra påføring eller blanding av limet, til herdingen er ferdig.

Grunning

Stoffer som forbedrer og fremskynder limprosessen.

Limperiode

Tidsrommet for sammenbinding av materialer etter påføring av limet.

Limoverflate

Overflaten på delene som skal eller er limet.

Limskjøt

Gap mellom to flater, fylt inn med lim.

Limlag

Herdet eller ikke-herdet klebende lag mellom to deler.

Lim

Ikke-metalliske materialer som sammenføyres uten vesentlige strukturelle endringer i av materialene. Lim og festemiddel er fellesbetegnelser, som inkluderer andre vanlige typer lim, og som velges i henhold til fysiske, kjemiske eller prosess-tekniske hensyn.

Kohesjon

Molekylær sammenbindingskraft i limlaget. Hovedregel: Adhesjon/binding må være større enn kohesjon.

Konsistens

Den fysiske tilstanden til et stoff (f.eks. væske).

Kontaktsammenbinding/adhesjon

Startadhesjon = sluttadhesjon Adhesjon med påføring av lim til begge deler som presses sammen, når løsemidlene er helt fordampet.

Holdbarhet

Tidsperioden fra utsendelse fra fabrikken til det tidspunktet hvor limet opphører å være fullt brukbart dersom man følger produsentens regler om lagringsforhold (emballasje, temperatur, fuktighet).

Løsemiddel

Væske som oppløser basekomponenter og andre løselige limkomponenter uten kjemiske endringer.

Løsemiddellim

Lim som herder ved fordamping av løsemiddelet.

Overflatebehandling

Behandling av overflater for å optimalisere limingsresultatet. Mekanisk, våt-mekanisk, tørr-kjemiske og høyenergi-metoder er tilgjengelige for dette.

Grunning

Stoffer som forbedrer og fremskynder limprosessen.

Bruksområde-temperatur

Temperaturområdet der det herdede limlaget tåler langvarig belastning. Graden av mulig belastning er temperaturavhengig.

Myknere

Stoffer som legges til plast for å redusere hardheten eller øke formbarheten.

Plastmyknere

Overføring av myknere. f.eks. fra plast til limsftoffet kan gjøre plasten sprøere og endrer limets egenskaper.