Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map
Verneprodukter


Verneprodukter

For å forebygge helsefare tilbyr 3M et bredt utvalg av personlige sikkerhetsprodukter, som for eksempel åndedrettsvern mot partikler eller gass og damp, vernebriller og hørselsvern. Alle disse produktene er behagelige å ha på og er i samsvar med gjeldende europeiske sikkerhetsstandarder og normer.

Åndedrettsvern mot fint støv Åndedrettsvern mot fint støv 3M vernesmasker beskytter effektivt mot partikler, slik som fint støv og røyk.
Åndedrettsvern mot gasser og damp Åndedrettsvern mot gasser og damp 3M åndedrettsvern er halvmasker som beskytter effektivt mot gasser, damper og partikler.
Øyebeskyttelse Øyebeskyttelse Beskytter øynene mot støv og skadelige partikler.
Hørselsvern Hørselsvern 3M tilbyr et variert utvalg av hørselsvern som beskytter hørselen din optimalt.
Hodebeskyttelse Hodebeskyttelse 3M Peltor vernehjelmer er utviklet i samarbeid med profesjonelle brukere.