Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Vanlige spørsmål


Hvordan kan jeg sammenligne to luftrensere?

Det er mulig å sammenligne to luftrensere ved å se på Clean Air Delivery Rate (CADR) verdiene. Høyere CADR verdier forteller at en luftrenser renser luften hurtigere (den gir mer renset luft) sammenlignet med en med lavere CADR verdier.

Se mer informasjon om CADR og hvordan rommets størrelse kan måles nedenfor.

Tilbake til toppen

Hva er Clean Air Delivery Rate (CADR)?

Clean Air Delivery Rate (CADR) er et mål for en luftrensers evne til å rense luften i et rom.  Høyere CADR verdier forteller at en luftrenser renser luften hurtigere (den gir mer renset luft) sammenlignet med en med lavere CADR verdier. Verdiene som måles er relatert til rensing av luften for tobakksrøyk, støv og pollen. Kombinert CADR, er verdiene for hver partikkel lagt sammen for å få et riktig bilde av hvor effektiv luftrenseren er.

CADR måles i kubikkmeter partikkelfri luft per time (m³/h). Ettersom CADR er uavhengig testet er det også den beste målemetoden som kan brukes for å sammenligne to luftrensere.

Tilbake til toppen

Hva er fordelen med å bruke utskiftbare filter?

Trykkfallet øker etterhvert som filteret fylles av partikler og tettes. Ved trykkfall øker hastigheten på motoren som gir et høyere støynivå. Så snart et filter fylles med partikler og tettes vil det være langt mindre effektivt pga. redusert luftgjennomstrømming og mindre elektrostatisk ladning. Noen permanente filter krever regelmessig vasking og rengjøring. Denne prosessen fører ofte til at partiklene forblir i filteret eller kommer tilbake i miljøet. Vasking og rengjøring av filteret kan også føre til at den elektrostatiske ladningen fjernes, og som et resultat svekkes effekten av filteret. Ved å skifte filteret hver tredje mnd. ved kontinuerlig bruk, byttes filteret før effekten reduseres.

Tilbake til toppen

Hvordan kan jeg regne ut størrelsen på et rom?

Størrelsen på et rom kan regnes ut ved å gange bredden på rommet med lengden. Feks. dersom rommet er 3m bedt og 4m lagt, vil romstørrelsen være 12m2.

Tilbake til toppen

Hva gjør en ioniserer?

En ioniserer er en elektronisk enhet som lader partiklene i luften. Når en ioniserer blir brukt langs et filter, kan det bli lettere å fange opp de små partiklene og du vil få en friskere luft innendørs. Ioner slipper ofte ut små mengder av ozon. Dersom du velger å kjøpe en luftrenser med en ioniserer, forsikre deg om at den er sertifisert til å produsere mindre enn den tillatte grensen i IEC/EN 60335-1 2004 og IEC/EN 60335-2-2005 standard. Filtrete FAP04 luftrenser har en ioniserer, og er sertifisert til å produsere mindre enn den tillatte grensen i forhold til standarden ovenfor. Bruk av ioniseringen kan gi friskere luft, men dersom du er sensitiv til ozon, anbefaler vi deg å bruke dette produktet med ioniseringen av.

Tilbake til toppen

Hva er HEPA?

Hepa er en forkortelse for ”high efficiency particulate air” HEPA er ikke knyttet opp mot et spesifikt firma eller styrt av spesifikke organisasjoner. HEPA beskriver et filters nivå i effektivitet. En allmen oppfatning er at HEPA ikke gir den høyeste grad av filtrering. Det finnes filter med høyere effektivitet (basert på CADR-tall).

Tilbake til toppen

Hvorfor er Filtrete bedre enn HEPA?

HEPA filter er bygd opp av tettpakkede fiber, som opptrer som en barriere når luftrenseren prøver å trekke luften ut gjennom filteret. Med dette menes at HEPA luftrensere* ikke kan sirkulere like mye luft som en Filtrete luftrenser, som har et filtrer som er mye mindre kompakt. Ettersom Filtrete luftrensere sirkulerer mer luft, renser de også større mengder luft.

Tilbake til toppen

Strømforbruk?

Filtrete luftrensere er meget kostnadseffektive i bruk. Effekt ved maks hastighet:

  FAP02 Ultra Clean,
liten
FAP03 Ultra Clean,
stor
FAP04 Ultra Slim
Effekt ved maks hastighet 65 W 210 W 65 W

*HEPA luftrenser med en sammenlignbar romstørrelse og CADR.

Tilbake til toppen

 

Filtrete FAP02 Ultra Clean

FAP02 Ultra Clean, liten luftrenser

Den perfekte balanse mellom god luftkvalitet, lavt støynivå og valuta for pengene.

 

Informasjonssenter for allergi

 Allergi informasjonssenter

Finn ut hvilke luftbårne partikler og allergener som kan gi høysnue og astma anfall.