Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold null

Korrosjonsbeskyttende produkter


Scotchkote™ korrosjonsbeskyttende produkter, med løsninger for:

 • innvendig og utvendig beskyttelse av rørledninger
 • innvendig og utvendig beskyttelse av bygg
 • renovering av bygg
 • mekaniske reparasjoner
 • vedlikehold av produksjonsutstyr

 

Korrosjonsbeskyttende produkter
Scotchkote™ - Bygg og vedlikehold

Scotchkote™ produkter for bygg og vedlikehold er utviklet for å beskytte og renovere bygg og installasjoner.

 • Takmembraner
 • Ytter- og innervegger
 • Gulvflater
 • Hygiene områder
 • Dekorative flater
 • Betongreparasjon
 • Anti-skli
 • Anti-graffiti
 • Brannvern

Les mer om Scotchkote™ produkter på www.3m.com/ewood/thortexScotchkote™ - Industrivedlikehold og reparasjon

Scotchkote™ produkter for Industri vedlikehold med løsninger for:

 • Mekanisk utstyr
 • Keramiske-, gummi- og metallreparasjoner
 • Kjemikaliebeskyttelse
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Temperaturbestandighet
 • Antistatiske krav

Les mer om Scotchkote™ produkter på www.3m.com/ewood/thortexScotchkote™ - Industri Coatinger

Scotchkote™ Industri Coatinger beskytter industri- installasjoner og driftsutstyr. Produktene er vann- eller kjemikaliebaserte, har lang holdbarhet og er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Produktener med løsninger for:

 • Transport og jernbanedrift
 • Vannverk
 • Olje og Gass industrien
 • Prosess- og produksjonsindustrien
 • Stålkonstruksjoner
 • Brannbeskyttelse av materialer og bygninger

Produktene er testet mot relevante industristandarder og møter de strengeste krav.

Les mer om Scotchkote™ produkter på   www.3m.com/ewood/ewoodInsitu - Rørbelegninger

Insitu teknologien består av produkter for rehabilitering av vann-, gass- og avløpsledninger.

 • Sikrer vannkvaliteten og ledningsnettet
 • Operativt samme dag
 • Utmerket og langvarig beskyttelse mot korrosjon
 • Minimum 50 års konstruksjonsholdbarhet

Les mer om Scotchkote™ produkter på www.3m.com/ewood/ewoodScotchkote™ - Pipe Linings

Scotchkote™ Pipe Linings brukes for å beskytte rørledninger for distribusjon av vann, olje, gass og raffinerte petroleumsprodukter.Brukes utvendig på rørledninger, koplinger, ventiler og sveiseskjøter.

Les mer om Scotchkote™ produkter på www.3m.com/ewood/pipeliningsScotchkote™ - Maritim

Produkter for reparasjon og vedlikehold innen Maritim, samt mekanisk industri. Leveres til skipsindustrien over hele verden.

Les mer om Scotchkote™ produkter på www.3m.com/ewood/thistlebondScotchkote™ Korrosjonsbeskyttende produkter

 • Scotchkote™ belegningen sørger for korrosjonsbeskyttelse. Produktene er brukt i en rekke rørlednings og rørsystemer for naturgass, petroleum, vann og avløp, så vel som i raffinerier, petrokjemisk industri, kraftverk og papirindustrien. Brukes også for å beskytte ventiler, pumper, tappekraner, manifolder, etc.
 • Scotchcast™ Belegning for elektrokomponenter gir en utmerket isolasjonsbelegning for motorarmaturer og deler, toroidal kjerner og ledeskinner.

For mer informasjon om våre korrosjonsbeskyttende produkter, ta kontakt på telefon 0 63 84 eller besøk vår internasjonale webside Corrosion Protection Products (US, English).

Korrosjonsbeskyttende produkter
Nyttige linker