Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Personlig sikkerhet


Når du reparerer noe i ditt hjem, bruk personlig verneutstyr for din egen sikkerhet.

Hørsel-,hode-, øye- og ansiktsbeskyttelse
Hørsel-, hode-, øye- og ansiktsbeskyttelse

Vi leverer et bredt utvalg av produkter som beskytter øynene og hørselen. Vi tilbyr åndedrettsven som beskytter både mot gasser, damper og støv. Velg det best egnede produkt til din arbeidssituasjon.

Våre refleksmaterialer øker brukers synlighet, og reduserer derfor sannsynligheten for ulykker. Kombinasjon av  refleksjon og fleksibilitet, gir økt beskyttelse uten at det går utover komforten.

Personlig sikkerhet
Nyttige linker