Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold null
Skrivervennlig format Skrivervennlig formatProduktkatalog Trafikksikkerhet og kommunikasjon


Foreta et valg
1. Permanente skilt
3Ms høyreflekterende refleksfolie gir god synbarhet for trafikanten, både på lang avstand og i ulike vinkler. Produktene er produsert i materialer som gir lang levetid og redusert behov for vedlikehold.

3M™ Protective Overlay Film2. Komponenter for produksjon av skilt
3M leverer et komplett utvalg av komponenter for effektiv produksjon av reflekterende skilt; farger, beskyttelses- og duggsikker folie.

Construction Work Zone on Road E183. Midlertidige skilt (veiarbeid)
3M leverer et omfattende utvalg av reflekterende, holdbare folier til midlertidig skilting. 3Ms markeringstape og høyreflekterende folier for skilt, er utviklet for å gi en distinkt varsling om potensielt farlige situasjoner.

4. Veimerking
3M leverer et omfattende utvalg av holdbare og høyreflekterende veimerkingsprodukter, for alle typer permanente og midlertidige merkinger. Vi leder bilførerne sikkert, både i mørke og i dagslys.

5. Kjøretøysikkerhet og synbarhetsmerking/konturmerking
3M leverer et komplett utvalg av reflekterende folier og synbarhetsmerking som forbedrer synbarheten av utrykningskjøretøyer, redskapsbærere, spesialtransport, tunge kjøretøyer og saktegående kjøretøyer.

3M EG Foil NO6. Systemer for kjøretøyregistrering
3M leverer refleks for registreringsskilt. Dette for å øke trafikksikkerheten i lys og mørke.