Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map
Produkt katalog Bygg, rengjøring & vedlikeholdProduktkatalogSkrivervennlig format Skrivervennlig format1. Inngangspartimatter
8850 - 3M™ Nomad™ Heavy Traffic Carpet Matting 8850[klikk for å forstørre]
3M har utviklet sin linje med inngangspartimatter for å møte behovene til et moderne bygningsmiljø. Vi tilbyr en meget anerkjent merkevare, Nomad™ Inngangspartimatter, som beskytter og gir bygningen et tiltalende utseende, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader og en forbedret sikkerhet.


Tilleggsinformasjon
Velg ditt mattesystem ut fra 4 produktlinjer med Nomad™ Inngangspartimatter:

Terra Matter
Optima Matter
Modul Matter
Aqua Matter

Foreta et valg
Nomad™ Terra 9100 Matting3M™ Nomad™ Terra Matter
Skitt og smuss må fanges opp så tidlig som mulig, enten på utsiden av bygningen eller i løpet av den første delen av inngangspartiet.

Nomad™ Aqua Kombinasjonsfiber matter
På innsiden av bygningen er det viktig, så raskt som mulig, å fjerne, skjule og holde på smuss og fuktighet som følger med fottrafikken. Mattene må også være tiltalende å se på og komplementere omgivelsene uten at det går på bekostning av ytelsen.

Nomad™ Modular MatNomad™ Modul Matter
Et nytt konsept inngangspartimatter for bruk i mattebrønn ved meget høy trafikk. Standard moduler i 30 x 30 cm settes sammen for å kombinere egenskapene til avskrapningsmatter og kombinasjonsfibermatter. Dette gir flere tilpasnings- og designmuligheter for inngangspartiet. Avskrapningsmodulene kan brukes både utendørs og innendørs, mens kombinasjonsfibermodulene kun brukes innendørs.

Nomad™ Optima 9900 MattingNomad™ Optima Aluminiumsramme matte
I store offentlige og private næringsbygg med ekstrem høy trafikk, er det viktig å installere et solid mattesystem som fjerner, skjuler og holder på store mengder skitt og fuktighet, og samtidig opprettholder et tiltalende utseende.