Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map
 

Bærekraftig utvikling

Leaf symbolising green and environmental energy

Når miljøspørsmål kommer høyere opp på bedriftens agenda, blir det et økende press på å gjøre ditt bygg mer bærekraftig og energieffektivt. 3M har en rekke innovative løsninger for å redusere energiforbruk og energikostnader, redusere byggets CO2 utslipp og forlenge levetiden på møbler og inventar.

Med 3M kan du ivareta jordklodens interesser, i tillegg til bedriftens.