Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

3M Food Safety lanserer 48-timers test for mugg og gjær

Torsdag 19 September 2013
3M Food Safety lanserer nå 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plate, en indikatortest som gjør det mulig å påvise mugg og gjær fra 48 timer, atskillig raskere enn tradisjonelle agarmetoder.

Dette er det foreløpig siste produktet i rekken av 3M Petrifilm produkter, som har blitt så populære at 90 av 100 amerikanske matprodusenter nå benytter Petrifilm til mikrobiologisk hygiene- og produktkontroll.

Testing av mugg og gjær er svært viktig for å bestemme produktenes ferskhet og kvalitet, men med tradisjonelle analyser kan dette føre til at produktet holdes igjen på lager i mange dager. Med 3M Petrifilm Rapid Yeast and Mold, ønsker 3M å endre på dette.

Laboratorier og matprodusenter kan dra nytte av dette innovative produktet som gir reduserte inkubasjonstider ned i 48 timer, inkubering ved 25°C eller 28°C, og en koloniavlesning som er raskere og enklere enn noen gang før.

Petrifilm Rapid Yeast and Mold Count Plate gir blå gjær og mugg kolonier, og hindrer koloniene fra å spre seg utover og vokse inn i hverandre. Dette gjør avlesningen av resultatene mye enklere.

Den nye Petrifilmen vil fungere på produkter både med høy og lav vannaktivitet.
Petrifilm Rapid Yeast and Mold Count Plate vil også kunne benyttes til miljøkontroll av luft, overflater og svabere.

Det vil være mulig å foreta en kvantitativ vurdering av mugg og gjær samlet. Man kan også telle mugg og gjær kolonier separat, da man enkelt ser forskjell på de to.

For mer informasjon , vennligst ta kontakt med oss, eller besøk nettstedet www.3M.com/foodsafety/RapidYeastAndMold