Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Sluttprodukt screening

Sluttprodukt screening

Slipp produkter fri fra lageret mer enn 48 timer tidligere enn med tradisjonelle metoder ved hjelp av ATP bioluminiscens, en effektiv, dokumentarbar metode for screening av sluttprodukter. Dette hurtige testsystemet er spesielt utviklet for å påvise mikrobiellt ATP i UHT og ESL melkeprodukter

3M MLS II
  • Slipp produkter hurtigere fri fra lageret
  • Over 48 timer raskere enn tradisjonelle metoder
  • Et halvautomatisert system velegnet for store prøvemengder.
  • Enkel prøveforberedelse