Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Temperaturkontroll

Temperaturkontroll

3Ms produkter for temperaturkontroll måler hvor lenge et produkt har vært utsatt for uønskede temperaturer under transport og lagring.


3Ms produkter innen temperaturkontroll: 3M™ Monitor Mark™, 3M™ Freeze Watch™ og 3M™ TL30 temperaturlogger, kan benyttes til kontroll av temperatursensitive varer, matvarer, ingredienser og ferdige produkter.

Sikre muligheten til å effektivt overvåke temperaturene i hele leveransen