Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map
Petrifilm Indikatortester > Koliforme bakterier > 

3M™ Petrifilm for koliforme bakterier


3M™ Petrifilm for koliforme bakterier
Klikk for å forstørre

På kun 22 timer vil 3M™ Petrifilm™ for koliforme bakterier identifisere antall slike bakterier i råstoffer, materialer i produksjonsfasen og ferdige produkter, samt i produksjonslokalet og på utstyr.

3M™ Petrifilm™ for koliforme bakterier gir en indikasjon på avvikende renhold eller prosessering innen 24 timer. Raske, nøyaktige resultater innen 22 timer ved hjelp av tre enkle trinn:
1) Inokulér - 3M™ Petrifilm™ er enkle å inokulere. Løft av toppfilmen og legg til prøven.
2) Inkubér - Den plassbesparende utformingen gir større rom for inkubering og
3) Avles - Bekreftede koliforme blir røde kolonier med små gassbobler. 3M™ Petrifilm kan også leses av etter fire sekunder ved å bruke 3M™ Petrifilm™ Automatisk avleser.


ImageKatalog #ProduktBeskrivelse
Petrifilm Coliform Count Plate packaging product shot   6416   3M™ Petrifilm for koliforme bakterier, 6416  3M™ Petrifilm™ for koliforme, for telling av koliforme bakterier: 1000 stk 
  6410   3M™ Petrifilm™ for koliforme bakterier 6410  3M™ Petrifilm™ for koliforme. for telling av koliforme bakterier: 50 stk. 
Benefits

 • 3M™ Petrifilm™ High-Sensitivity Count Plates kan brukes når som helst for å strømlinjeforme prøvetakingen. Koloniene identifiseres hurtig og nøyaktig ved hjelp av et integrert rutenett og indikatorfarger. Det behøves ingen rør eller tildekking for å få et bekreftet resultat.
 • Ved å bruke arbeidssparende 3M™ Petrifilm™, får du bedre tid til å overvåke kritiske kontrollpunkter oftere.
 • Økt produktivitet for laboratorieteknikkere. Reduserte kostnader.
 • En undersøkelse blant 274 produksjonslokaler som gikk over fra tradisjonell agardyrking til 3M™ Petrifilm™, viser at gjennomsnitlig innsparing i arbeidskostnader var på 45 %, og effektiviteten økte i snitt med 80 %.
 • Vårt sortiment av brukervennlige 3M Petrifilmer gir deg flere fordeler sammenliknet med tradisjonelle metoder:
 • Nøyaktige resultater ved hjelp av tre enkle trinn: Inokulér, inkubér og tell.
 • Økt effektivitet.
 • Reduserte arbeidskostnader.
 • Standarisering av metode.
 • Jevne og pålitelige prøveresultater.
 • Pålitelighet du kan stole på.
 • Når du benytter 3M-produkter, får du en internasjonal partner som har ressurser til å støtte deg.

 • Datablad

  PDFPetrifilm Plates Guide to Dilution Preparation - Data Sheet (PDF 874.9 K)
  PDFPetrifilm Plates Sample Preparation Sheet - Data Sheet (PDF 190.7 K)
  PDFPetrifilm Plates Use with Dairy and Juice Products - Data Sheet (PDF 33.6 K)

  Brosjyre

  PDFPetrifilm Coliform Count Plate Flyer - Flyer (PDF 258.3 K)
  PDFPetrifilm Plates MPN Method Comparison Sheet - Flyer (PDF 975.5 K)