Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Prosedyrepakker Infection Prevention

 Custom Procedure Trays Custom Procedure Trays

Prosedyrepakker

Prosedyrepakker fra 3M kan frigjøre tid og redusere kostnader ved kirurgiske inngrep. Gjennom 3M får du tilgang til over 20 000 komponenter og forsikring om høy kvalitet.

Reduserte kostnader

Reduserte kostnader for operasjonsstuen og sykehuset kan oppnåes gjennom implementering av kundetilpassede prosedyrepakker.

  • Redusert tidsbruk og kompleksitet1
  • Redusert lage1
  • Redusert risiko for krysskontaminering1
  • Redusert mengde avfall1

Økt produktivitet

Introduksjonen av 3M kundetilpassede prosedyrepakker kan hjelpe til å øke produktiviteten i operasjonsstuen og gjøre det mulig å ta i mot flere pasienter.

  • Kortere klargjøringstid
  • Raskere respons i krisesituasjoner

References
1Ray Baines et.al. The benefits of using customised procedure packs. British Journal of Perioperative Nursing, Vol.11, No1, January 2001