Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Operasjonsoppdekking og frakker Infection Prevention

 Drapes and Gowns Drapes and Gowns

Operasjonsoppdekking og frakker

3Ms operasjonsoppdekking gir en sikker barriere mot væske og reduserer bakterieoverføring og kontaminering av innsnittsstedet.

3M leverer flere typer innsnittsduker, inkludert 3M™ Ioban™ 2 Antimikrobiell Innsnittsduk. Ioban inneholder jodofor som gir en vedvarende og kontrollert antimikrobiell aktivitet under hele den kirurgiske prosedyren.

3M Innsnittsduker bestillingsinformasjon

I tillegg har vi et utvalg av operasjonsfrakker som gir både brukeren og pasienten optimal beskyttelse og komfort.

NHS NICE-retningslinjene byr på mer informasjon og anbefalinger om operasjonsinfeksjoner.