Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Modell 3200 programvare


Inkludert gratis - Zargis® StethAssist™ programvare for visualisering av hjerte- og lungelyder
Utformet for å vise det du hører, avspilling når og hvor det måtte passe, lagring av lyd i pasientjournaler eller overføring til kolleger for videre analyse.

  • Kobles trådløst via Bluetooth® aktivert Littmann Modell 3200 for enkel sanntidsanalyse
  • Vis og skriv ut lyd i fonokardiogram
  • Spill av lyder i redusert hastighet for bedre forståelse
  • Lagre pasientinformasjon for senere sammenlikning
  • Sende informasjon som vedlegg i e-post

StethAssist er et varemerke fra Zargis Medical Corp. Zargis er et varemerke fra Zargis Medical Corp. Bluetooth er et registrert varemerke fra Bluetooth SIG.

Stetoskopets oppbygning