Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Nyttige linker


Navn på organisasjon Forkortelse Link Land
Norsk Cardiologisk Selskap NCS http://www.nkw.no Norge
Den norske lægeforening   http://www.legeforeningen.no/
index.gan


http://www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.poplts
Norge
Norsk medisinstudentforening NMF http://www.medisinstudent.no/
index.gan?id=4986
Norge
Norsk forening for lungemedisin   http://www.lunge.no Norge
Nasjonalt senter for telemedisin NST http://www.telemed.no Norge
American Lung Association   http://www.lungusa.org International
European Respiratory Society ERS http://www.ersnet.org International
European Society of Cardiology ESC http://www.escardio.org International
Massachusetts Institute of Technology MIT libraries http://libraries.mit.edu International
Medica Exhibition Duesseldorf Medica http://www.medica.de International
National Library of Medicine   http://www.nlm.nih.gov/about/
index.html
International
PubMed Medline http://www.ncbi.nih.gov/entrez/
query.fcgi
International
WHO Statistical Information System (WHOSIS) WHOSIS http://www.who.ch/whosis/
whosis.htm
International
Wikipedia, the free encyclopedia   http://wikipedia.org International
World Health Organization 
Library & Information Networks for Knowledge
WHO/OMS http://www.who.int/library International
Nyttige linker
Finn ut mer...