Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Deteksjonsinstrumenter

Vårt utvalg

Deteksjonsinstrumenter fra 3M Quest™ er solide, pålitelige instrumenterings- og programvaresystemer som detekterer, overvåker, måler, evaluerer og rapporterer yrkes- og miljømessige sikkerhetsrisiko.

Fagfolk innen sikkerhet og arbeidshygiene bruker 3M deteksjonsinstrumenter til målinger og deteksjon av støy, lydnivåmålinger, overvåking av varmebelastning og innendørs luftkvalitet, samt miljømessig overvåking.

Quest Technologies, Inc. Ble kjøpt opp av 3M Company og er nå en del av 3M Personlig verneutstyr sikkerhetsløsninger.

Støymåling

Støy er en av de mest utbredte yrkesmessige helsefarene som finnes på en arbeidsplass. Den kan forårsake permanent hørselstap, redusere konsentrasjonen hos de ansatte og hindre kommunikasjon, noe som kan øke risikoen for skade, eller til og med død.

3M støymålere gir brukeren lett, holdbar støydeteksjon, som kan hjelpe til med å identifisere hvor hørselvern kan måtte brukes. Målerne spenner fra grunnleggende og avanserte støymålere til støydosimetre.

3M støyindikator NI-100

Online katalog

Varmebelastningsmonitorer

Forhindring av varmebelastning begynner med nøyaktig måling og analyser av varmebelastning på arbeidsplassen. 3M QUESTempº serien av varmebelastningsmonitorer gir sikkerhetspersonell en holdbar og enkel instrumenteringen som behøves for å måle og analysere varmebelastningsrelaterte eksponeringsnivåer.

Fra produksjonsanlegg til militære anlegg finnes det en QUESTempº varmebelastningsmonitor.

Luftmonitorer

3M EVM serien overvåker både partikler og luftkvalitet i ett kompakt instrument. Denne holdbare og enkle modellen gir samtidig arbeidsplassovervåking av:

  • Konsentrasjon av partikkelmengder (0,1 - 10 um)
  • Velg flyktige organiske forbindelser
  • Temperatur
  • Relativ fuktighet
  • Karbondioksid
  • Velg giftige gasser
  • Lufthastighet (ved kjøp av tilleggsutstyr)

Dens brukervennlige grensesnitt, proprietære innringende roterende impaktor, og avanserte rapporterings- og analysefunksjoner gjør den til et instrument for partikkel- og IAQ-overvåkning som velges av yrkeshygienikere og sikkerhetspersonell verden over.

3M støyindikator NI-100

Vist produkt

3M støyindikator NI-100

En pålitelig enhet for kontroll når du skal bruke hørselvern i et støyende miljø.

 

Ønsker å motta nyhetsbrev

 

Service og kalibrering

For å finne ut mer om vår deteksjonsinstrumentservice, besøk vår Service og kalibrering side

 

Behov for hjelp?

For generelle spørsmål om informasjon, Kontakt oss.

 

e-brosjyre