3M bruker informasjonskapsler på dette nettstedet Detaljert informasjon om informasjonskapsler og bruken av dem finner du i våre retningslinjer for personvern. Du kan når som helst selv velge innstillinger for informasjonskapsler ved å klikke på preferanser for informasjonskapsler på denne siden.

Ved å klikke på "Godta og fortsett", bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler på din datamaskin

Godta og fortsett

Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map

Personlig verneutstyr

Endeca, produktkatalog
Produkter
Personlig verneutstyr
Kundestøtte
Viste produkter
Ressurser

Ofte spurte spørsmål - OSS

3M™ Speedglas™ automatisk nedblendbare sveiseglass

Er Speedglas automatisk nedblendbare sveiseglass like trygge som tradisjonelle faste glass?

Ja. Speedglas sveiseglass gir alltid UV/IR beskyttelse for øynene, enten de er skrudd på eller av, mørkt eller lyst. De er potensielt tryggere enn tradisjonelle glass og fordi Speedglas skjermen alltid kan være i nedslått posisjon beskytter de ansikt og øyne. I tillegg har man frie hender da de ikke er opptatt med å justere visiret.

Skjul

Hva skjer hvis batteriet slutter å virke?

For å repetere: du er alltid beskyttet mot skadelig UV/IR stråling. Uansett er øynene dine alltid avskjermet mot skarpt lys. Når du plukker opp et Speedglas sveiseglass som er AV, blir det midlertidig skyggelagt. Når du skrur på glasset, "lysner" det. Når en lysbue tennes mørkner sveiseglasset. (Graden av mørkhet er avhengig av hvilken Speedglas skjerm som brukes.)

Skjul

Ser du noe av sveisebuen?

Nei. Filteret endres så raskt at øyet ikke ser noe glimt. Overgangen fra ingen lysbue til lysbue skjer uten synlig glimt.

Skjul

Er Speedglas sveiseglass skjøre?

Ikke mer enn tradisjonelle glass. Alle Speedglas sveiseglass har indre og ytre utskiftbare beskyttelsesglass. Sveiseglasset er innfelt bak inn i skjermen for ytterligere beskyttelse. Du kan behandle den varme- og kjemikalieresistente skjermen veldig likt som enhver annen sveiseskjerm.

Skjul

Hvorfor koster Speedglas sveiseglass og skjermer mer enn tradisjonelle sveiseglass og skjermer?

3M bruker det ypperste av elektronikk og superlette materialer for å gi en så optimalt produktiv, komfortabel og sikker skjerm/sveiseglasskombinasjon som mulig. Glasset i seg er et syv lags laminat, håndmontert i renromsforhold, med utallige kontroller for kvalitetssikring. Resultatet er et feilfritt glass som alltid lar deg se arbeidet ditt.

Skjul

Er Speedglas sveiseglass kompatible med ikke Speedglas skjermer?

Nei. Den høye ytelsen og den optiske renheten i Speedglas sveiseglass krever et spesielt design som ikke er kompatibelt med andre skjermer. Du må aldri prøve å blande Speedglas produkter med andre komponenter; gjøres det kan produktgarantien bli ugyldig og det kan resultere i alvorlig skade.

Skjul

Sveiserøyk

Hvilken åndedrettsbeskyttelse trenger jeg når jeg sveiser rustfritt stål?

Når rustfritt stål sveises med MIG eller MMA inneholder ofte sveiserøyken partikler av krom eller nikkel, der krom er den giftigste. 3M™ Adflo™ turbo med partikkelfilter gir ypperlig beskyttelse til denne bruken. TIG-sveising avgir normalt ikke så mye sveiserøyk, men skaper store mengder ozongass: les mer under "Når dannes ozon?" Plasmaskjæring og plasmasveising skaper høye temperaturer, noe som kan avgi skadelige oksider og nitrogen: Les mer under "Hva er nitrogengasser?"

Skjul

Trenger jeg virkelig åndedrettsvern ved sveising av vanlig stål (svartstål)?

Selv om sveiserøyk fra stål ikke er av den farligste typen, er den langt fra bra for helsen din. Blant andre ting inneholder den partikler av jernoksid, noe som kan forårsake siderose (kronisk betennelse i lungene). Under sveising med MIG/MAG og MMA er det tunge røykutslipp, noe som betyr at både en maske og god ventilasjon på arbeidsstedet er nødvendig. Under sveising av vanlig stål anbefales en 3M™ Adflo™ turbo med partikkelfilter.

Skjul

Hvilken type maske er det behov for ved sveising av overflatebehandlet materiale?

Under sveising av overflatebehandlet materiale kan en rekke farlige forurensninger bli frigjort. Under sveising av galvanisert stål frigjøres partikler av sinkoksid. Disse kan forårsake sinkfeber. Når malte materialer sveises må du være ekstra forsiktig da mange malinger kan avgi veldig farlige luftforurensninger. Under sveising av galvanisert stål eller malte materialer med grunning av bly anbefales det å bruke luftdrevet turbo med partikkelfilter. Hvis materialet er malt med tokomponent maling eller isolert med polyuretan må du alltid kontakte en HMS-ansvarlig. Det er stor fare for at du kan bli eksponert for isocyanater som er veldig farlig ved innånding, og vanskelig å oppdage. I disse tilfellene anbefaler vi trykkluftdrevet åndedrettsvern.

Skjul

Påvirker dekkgasser og legerte elektroder mitt arbeidsmiljø?

Under sveising med MIG og TIG brukes edelgassene argon og helium som dekkgasser. Hverken argon eller helium er ansett som farlige, men de kan fortrenge oksygen i lukkede områder og gjøre luften oksygenfattig. Under sveising med MAG brukes karbondioksid eller en blanding av karbondioksid og en edelgass som dekkgass. Siden deler av dekkgassen kan bli omvandlet til karbonmonoksid når gassen kommer ut i luft, kan store mengder karbonmonoksid dannes rundt sveisebuen. Karbonmonoksid kan ikke filtreres bort. Hvis det er dårlig ventilasjon må oksygennivået kontrolleres. Legerte elektroder er vanlig ved sveising med MAG. Legeringen inneholder mangan eller silikater. Dette betyr at manganoksid og silikater siver ut i omgivelsen når du sveiser. 3M™ Adflo™ turbo med partikkelfilter gir vanligvis tilstrekkelig beskyttelse mot partikler av legeringer.

Skjul

Når dannes ozon?

Under sveising av aluminium dannes det ikke bare aluminiumoksid, men det dannes også ozongass når UV-strålingen fra sveisebuen bryter ned molekylært oksygen. ozon dannes også når rustfritt stål sveises med TIG. Etterhvert vil ozon omdannes tilbake til oksygen, en prosess som fremskyndes av at ozonet kommer i kontakt med faste overflater som virker som en katalysator. Ozon kan ikke filtreres bort fra luften, men er avhengig av at den blir omdannet til oksygen igjen. Ved lave konsentrasjoner av ozon vil bruk av 3M™ Adflo™ turbo med partikkelfilter redusere mengden ozon som når sveiseren. Dette oppnås ved det faktum at partikkelfilteret (på grunn av sin store overflate) og pusteslangen til sveiseskjermen bidrar til å katalysere omdannelsen av ozon tilbake til normal oksygen. Ved høyere konsentrasjoner vil inkludering av et gassfilter i Adflo turboen utgjøre en ekstra stor overflate av karbongranuler som gjør at en ytterligere reduksjon av ozon foregår.

Skjul

Hva er nitrøse gasser?

Nitrogendioksid og nitrogenoksid er eksempler på nitrøse gasser som dannes når du sveiser med høy strømstyrke og høye temperaturer. Nitrøse gasser dannes ved en reaksjon i luften mellom nitrogen og oksygen, og er svært farlig å innånde i høye konsentrasjoner. Nitrøse gasser kan ikke filtreres, derfor anbefales et trykkluftdrevet åndedrettsvern fra 3M.

Skjul

Hørselvern

Når bør ørepropper brukes i stedet for øreklokker?

Mange synes ørepropper er mer behagelige å bruke over lengre tid. De kommer heller ikke i veien for andre typer av personlig verneutstyr slik som batteridrevne åndedrettsvern. Ved noen frekvenser kan også ørepropper gi bedre demping enn øreklokker. For å avgjøre hva som er den beste typen hørselvern bør det foretas en vurdering ved bruk av en lydmåler.

Skjul

Hudbeskyttelse

4540 vernedress fra 3M påstås å gi beskyttelse mot radioaktive partikler. Betyr dette at den kan brukes i kjernekraftrelaterte oppdrag?

Nei, Symbolet for beskyttelse mot forurensning av radioaktive partikler gir ikke beskyttelse mot stråling. Under operasjoner i hvite soner i kjernekraftanlegg kan 4540 vernedress fra 3M bidra til å hindre radioaktivt støv og væsker fra å nå inn til kroppen. Likevel, da noen operasjoner kan innebære meget giftige eller etsende kjemikalier, kan det være nødvendig med beskyttende klær som har høyere barrierenivåer (se nasjonale forskrifter).

Skjul

Kan jeg bruke 4530 eller 4540 vernedresser i oppdrag med fjerning av asbest?

Selv om både 4530 og 4540 vernedresser har en utmerket barriere for veldig fine partikler (opp til 0,1 μ), anbefales det å bruke et plagg med forseglede sømmer (type 4, f.eks. 4560) for fjerning da det gir økt beskyttelse mot asbestfibre (se nasjonale forskrifter for asbest arbeid/beskyttelse).

Skjul

Hvordan skal vernedressene avhendes?

Ubrukte dresser kan bare brennes som husholdningsavfall. Forurensede dresser må imidlertid behandles som forurenset avfall og avhendes i samsvar med nasjonal lovgivning.

Skjul

Hva betyr gjennomtrengningsindeks? Betyr 0 % for et spesifikt kjemisk stoff at ingenting kan trenge gjennom?

Nei. Testen i henhold til EN 368 måler væskegjennomtrengning i et stoff ved å simulere eksponering for en liten mengde (10 ml) i kun 1 minutt. Når det eksponeres for større kvanta, og over lengre tid kan betydelige prosentandeler slippe gjennom. For å bestemme den effektive barrieren mot et spesifikt kjemisk stoff, se data om permeabilitet.

Skjul

Vil data om permeabilitet indikere hvor lenge plagget kan brukes?

Nei. Data om permeabilitet i henhold til EN369 rapporterer tiden det tar for et kjemisk stoff å nå permeabilitetsraten på 1 µg/cm² og min. Men gjennombruddstid er ikke tilstrekkelig. Sikker brukstid avhenger også av stoffets oppførsel og giftighet, så vel som eksponeringsforhold og brukerens oppførsel.

Skjul

Er tilbehør som integrerte sokker, mansjetter, lommer tilgjengelig fra 3M?

Ja. 450 støvelovertrekk er nå tilgjengelig fra 3M. Typiske oppdrag inkluderer: asbesthåndtering, slakteri/gårdsbruk og farmasøytisk prosessering.

Dette produktet er tilbehør og er ikke ment for bruk som personlig verneutstyr. En risikovurdering bør utføres av sikkerhetspersonell med opplæring for å sikre at egnet personlig verneutstyr er valgt og brukes korrekt.

Skjul

Åndedrettsvern

Hva betyr NBF?

Åndedrettsvernets nominelle beskyttelsesfaktor (NBF) er den teoretiske beskyttelsen basert på laboratoriemålte ytelsesdata.

Skjul

Hva betyr "CE-merket"?

CE-symbolet trykt på et produkt/pakning informerer markedet om at produktet imøtekommer de essensielle kravene i europeisk direktiv om Personlig verneutstyr. Det kan beskrives som et "pass" for å selge produkter innenfor EU.

CE-merket er ikke et kvalitetsstempel og indikerer ikke produktets ytelse.

Produktet skal imøtekomme kravene i en relevant europeisk standard f.eks. EN149:2001 FFP1. Dette merket indikerer i hvilken ytelseskategori produktet er.

Skjul

Gir en halvmaske med partikkelfilter høyere NBF enn en korttidsmaske med tilsvarende spesifikasjoner?

Hvis man tar i betraktning kun beskyttelsesfaktoren og ikke andre faktorer, som brukeraksept og kostnadseffektivitet, behøver det ikke å være noen forskjell i NBF mellom korttidsåndedrettsvern og en halvmaske med samme filterspesifikasjon.

Skjul

Hvor lenge varer en korttidsmaske?

Korttidsstøvmasker, testet i henhold til EN149:2001, er godkjent for bruk i et enkelt skift, eventuelt 8 timer. Den effektive brukstiden er avhengig av en rekke faktorer:

  • Forurensningsnivå
  • Pustefrekvens
  • Varme
  • Fuktighet
  • Hygienefaktorer

Disse faktorene varierer fra en arbeidsplass til den neste. For eksempel: en medarbeider i et veldig varmt, støvete miljø kan beslutte å skifte ut masken sin på slutten av formiddagen heller enn å bruke den samme hele dagen.

Skjul

Hvor lenge vil mitt gass/damp filter vare?

Forventet levetid for et filter vil varierer fra en jobb til en annen og påvirkes av en rekke faktorer, inkludert eksponeringstid og jobbens lokasjon. Så lenge forurensningen har gode varslingsegenskaper, dvs. lukt eller smak på et lavere nivå enn administrativ norm - HMS publikasjon HSG53 gir ytterligere veiledning til brukere - et filter kan brukes til gjennombrudd oppstår, men dette bør ikke stoles på til vanlig.

Skjul

Avgir MDF (Medium Density Trefiberplate) formaldehyd når den er kuttet eller snittet i?

MDF plater er ikke mer, eller mindre, farlig enn å jobbe med andre former for tre. Altså er ikke dette ansett som et spesielt problem.

En støvmaske i klasse FFP2 kan vurderes når man kutter eller freser MDF-plater i ventilerte verksteder f.eks. 8322/9322 støvmasker fra 3M. Alternativt kan du prøve 3M™ batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern som har den ekstra fordelen av øyevern og hodebeskyttelse, avhengig av modell du har valgt.

Skjul

Hvilken maske bør jeg bruke som beskyttelse mot eksos fra kjøretøy?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet da det normalt vil være oksider av karbon og nitrogen i blandingen av avgasser som ikke kan filtreres ut.

Kontakt 3M for mer informasjon.

Skjul

Kan jeg bruke organisk dampfilter mot isocyanat-baserte forbindelser?

Nivåene som isocyanat kan oppdages ved lukt eller smak er betydelig høyere enn administrativ norm som er satt av Arbeidstilsynet. Det vil ikke være noen indikasjon på lukt/smak at "gjennombrudd" har skjedd for en eksponering høyere enn administrativ norm.

Da isocyanater er et potent yrkesmessig astmagen,vil en anbefalt løsning være å bruke et trykkluftdrevet system som leverer luft med pustekvalitet til brukeren. 3M™ Flowstream eller 3M™ S-200 luftdrevne systemer kan vurderes for denne type oppdrag.

Skjul

Hvilken maske trenger jeg ved maling?

Da det er så mange forskjellige malingstyper i vanlig bruk er det veldig vanskelig å foreslå et produkt til alt.

Hovedproblemene er avdamping fra de organiske løsemidlene, og partikler i form av pigmenter, og sprøytetåke. I de fleste tilfellene av maling er pensel eller rullepåføring mindre farlig enn sprøyting siden en mindre mengde av pigment og damp vil bli luftbåren. Vi foreslår følgende filtervalg for de mer vanlig forekommende grupperinger av malingsoppdrag:

  • Pulverlakk - partikkelfiltre eller luftdrevne enheter, avhengig av nivåer av forurensningene.
  • Vannbaserte - partikkelfiltre ofte kombinert med beskyttelse mot ubehagelige lukter av organiske damper under adm. norm når lave nivåer av løsemidler er til stede.
  • Løsemiddelbasert med gode varslingsegenskaper - organisk damp og partikkelfiltre.
  • 2-komponent isocyanatbasert - minimum trykkluftdrevet åndedrettsvern.

Skjul

Generelt

Jeg er bedt om å se på HMS-datablad etter noe informasjon. Hva er dette og hvor får jeg tak i det?

HMS-datablad er et dokument publisert av produsent av et stoff som inneholder informasjon om dets bruk og håndtering.

Dette kan omfatte toksikologiske effekter, grad av brennbarhet, oversikt over forbindelser og bruk av personlig verneutstyr. Produsent/forhandler er lovpålagt å tilby en HMS-datablad.

Skjul

Når bør jeg gjennomføre en risikovurdering?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er at du bør foreta en vurdering når du mistenker at det er en risiko.
Vurderingen må være av risikoen skapt av arbeidet, ikke stoffene. Det er en feil å tro at en risikovurdering trenger bare bestå av en samling av produsentens HMS-datablad. Dette er ofte forårsaket av en manglende evne til å forstå forskjellen mellom en fare og en risiko.

Fare - potensialet for å forårsake skade.

Risiko - sannsynligheten for at skaden vil oppstå i praksis.

Et godt eksempel er en flaske med klorin. Faren er blekemiddelet i seg selv, men det er svært liten risiko når flasken er i et skap, men at risikoen øker hvis flasken er igjen på kanten av en arbeidsflate med lokket av.

Det finnes en mengde forskrifter relatert til risikovurdering inkludert:

Ref. Arbeidstilsynet

Ref. Arbeidstilsynet

Ref. Arbeidstilsynet

Skjul

Hvordan oppstår "oksygenmangel"?

Oksygenmangel oppstår når prosentandelen oksygen i luften synker under 19,5 % (en 3M definisjon). Det kan forårsakes av kjemiske reaksjoner, brann eller når andre kjemiske stoffer fortrenger oksygen fra luften. Typisk oppstår dette i trange rom med dårlig ventilasjon.

Skjul

Hva menes med "IDLH"

Dette er forkortelse for Umiddelbar Fare for Liv eller Helse (Immediately Dangerous to Life or Health) som definert av NIOSH (i USA).

Skjul

 

Ønsker å motta nyhetsbrev

Reistrer deg her

Produktoversikt

 

Kontakt oss

Ønsker du yttligere informasjon, ta kontakt med oss.