3M bruker informasjonskapsler på dette nettstedet Detaljert informasjon om informasjonskapsler og bruken av dem finner du i våre retningslinjer for personvern. Du kan når som helst selv velge innstillinger for informasjonskapsler ved å klikke på preferanser for informasjonskapsler på denne siden.

Ved å klikke på "Godta og fortsett", bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler på din datamaskin

Godta og fortsett

Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map
 

FAQs


Generelle produkter FAQs

 1. Er alle Post-it® papirprodukter resirkulerbare?
 2. Er Post-it® Notatblokker laget av resirkulert papir?
 3. Hvorfor lager ikke 3M alle Post-it® Notatblokker og Flippoverark med 100 % resirkulert papir?
 4. Hvorfor bør jeg kjøpe produkter av resirkulert materiale slik som Post-it® Resirkulerte notatblokker?
 5. Er kvaliteten på Post-it® Resirkulerte notatblokker den samme som vanlige Post-it® Notatblokker?
 6. Hva er forskjellen mellom industriavfall og husholdningsavfall?
 7. Hva er forskjellen mellom resirkulert og resirkulerbar?
 8. Hva betyr resirkuleringssymbolet?
 9. Hva er bærekraftighet og hva er de viktigste egenskapene til Post-it® produkter i forhold til bærekraftighet?
 10. Hva betyr sporbarhet (Chain of Custody)?
 11. Er Post-it® Notatblokker sertifisert for sporbarhet?
 12. Hva er bærekraftig skogforvaltning?
 13. Hva er FSC?
 14. Hva er PEFC?

Digitale notatblokker FAQs

 1. Hvilke operativsystemer kan kjøre Post-it® Digitale notatblokker?
 2. Hvor kan jeg laste ned de siste oppdateringene til Post-it® Digitale notatblokker?
 3. Kan jeg installere programmet på mer enn én datamaskin?
 4. Er det en måte å skjule dispenseren på skrivebordet?
 5. Hvordan kan jeg deaktivere oppstartsskjermen som vises hver gang Post-it® Digitale notatblokker starter opp?
 6. Hvordan kan jeg få programmet til ikke å starte opp automatisk når Windows starter?
 7. Hvordan kan jeg lage en sikkerhetskopi av notatene mine?
 8. Kan jeg endre standardinnstillinger og skrifttype for nye notater?
 9. Jeg har masse notater på skrivebordet mitt – Hvordan kan jeg få dem til å ta opp mindre plass på skrivebordet?
 10. Hvorfor spilles ikke lydene mine av?
 11. Når jeg bruker et notat nær bunnen av skjermen min, kan bunnen av notatet automatisk utvide seg under skjermbildet. Hvordan kan jeg endre størrelsen og gjøre det mindre uten å måtte flytte notatet opp?
 12. Hvordan avinstallerer jeg Post-it® Digitale notatblokker?
 13. Hvorfor finnes det ikke en Macintosh® eller Linux-versjon av Post-it® Digitale notatblokker?
 14. Hvor kan jeg kjøpe 10 cm x 15 cm Post-it® fotopapir?
 15. Hvordan kan jeg legge til et bilde i mine notater?
 16. Kan jeg endre størrelsen på bildet mitt?
 17. Kan jeg beskjære bildet mitt?
 18. Kan jeg rotere bildet mitt?

Spørsmål om Oppslagstavler

 1. Jeg har bare én fane på min oppslagstavle – kan jeg skjule fanen?

Spørsmål om Abonnement på Notatblokk

 1. Hvordan kan jeg sjekke at abonnementet fungerer?
 2. Hvordan kan jeg stoppe abonnementet på et abonnement-nettsted?
 3. Hvordan kan jeg motta notater på mitt abonnement når jeg åpner Internett via en proxy-server?

Spørsmål om bokmerker

 1. Kun ett bilde vises på bokmerket.
 2. Noen bilder blir ikke opprettet på bokmerket.
 3. Bokmerkefunksjonen virker ikke på min nettleser.
 4. Ved oppretting av bokmerke i operativsystemet Windows Vista®, får jeg stadig en melding som spør om å tillate tilgang til utklippstavlen.

Svar på dine spørsmål


Spørsmål 1.
Er alle Post-it® papirprodukter resirkulerbare?

Ja. 3M har gjennomført resirkuleringstester av Post-it® Notatblokker på fabrikker for resirkulert papir. Klebemiddelet på papiret forstyrrer ikke resirkuleringsprosessen av papiret, fordi klebemidlet blir borte i avsvertingsbehandlingen av papiret. Fargestoffene i papiret fjernes i avsvertingsprosessen.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 2.
Er Post-it® Notatblokker laget av resirkulert papir?

Det er mange farger og størrelser av Post-it® Notatblokker tilgjengelig, og alle er laget av papirfibre som kommer fra sertifiserte kilder og bærekraftige, godt forvaltede skoger. I tillegg tilbyr 3M notatblokker i kanarigul og assorterte farger laget av 100 % resirkulerte materialer. Notatblokkene laget av 100% resirkulerte materialer inneholder 100% fiber fra husholdningsavfall. Post-it® Flippoverark er også tilgjengelig med papir laget av 30% husholdningsavfall.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 3.
Hvorfor lager ikke 3M alle Post-it® Notatblokker og Flippoverark med 100% resirkulert papir?

Det er begrenset tilgang på resirkulerte fiber som det kan lages nytt papir av. Selv med maksimal gjenvinning vil ikke papirfabrikker være i stand til å opprettholde produksjon av papir med bare resirkulert innhold. Faktisk har det blitt anslått at hvis alle utskrifts- og skrivepapir ble laget av resirkulerte materialer, ville det maksimalt bærekraftige nivået inneholde mindre enn 10% mengde husholdningsavfall.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 4.
Hvorfor bør jeg kjøpe produkter av resirkulerte materialer som Post-it® Resirkulerte notatblokker?

Resirkulering er en viktig strategi for å avlede avfall fra overfylte søppelfyllinger. Det oppsamlede papiret brukes som et råmateriale for fremstilling av resirkulert papir, esker, og mykpapirprodukter. Resirkulering beskytter også skogene ved å redusere behovet for nyfiber. Men resirkulering betyr mer enn bare å samle resirkulerbare gjenstander. De tre delene av gjenvinning inkluderer innsamling av avfall, produksjon av nye produkter fra resirkulerte materialer og kjøp av disse varene. Ved å kjøpe produkter med resirkulert innhold bidrar du til å styrke markedet for disse produktene, oppmuntre til nye teknologier og skape mer stabile markeder for salg av materialer som separeres ut ved resirkulering. Når du kjøper resirkulerte papirprodukter, gjør du din del for miljøet.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 5.
Er kvaliteten på Post-it® Resirkulerte notatblokker den samme som vanlige Post-it® Notatblokker?

Ja. Kvaliteten på Post-it® Resirkulerte notatblokker er den samme som våre vanlige Post-it® Notatblokker.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 6.
Hva er forskjellen mellom industriavfall og husholdningsavfall?

Industriavfall, også kjent som før-forbruksavfall, blir vanligvis omtalt som materiale avledet fra avfallsstrømmen i løpet av en produksjonsprosess. Dette omfatter ikke gjenbruk av materialer som er omarbeidet, malt opp på nytt, eller skrap som genereres inn i en prosess hvor gjenvinning kan skje til samme prosess som genererte den. Husholdningsavfall er generelt sett på som papiravfall generert i hjemmet eller på kontoret etter at det har tjent sitt formål. For eksempel er aviser som resirkuleres etter at de har blitt lest, ansett for å være husholdningsavfall.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 7.
Hva er forskjellen mellom resirkulert og resirkulerbar?

Resirkulerte produkter må inneholde minst noen materialer som er gjenvunnet eller avledet fra avfallsstrømmen i produksjonsprosessen (industrielt) og/eller etter forbruk som husholdningsavfall. Resirkulerbar betyr at produktet kan samles, separeres ut eller på annen måte utvinnes fra avfallsstrømmen for gjenbruk eller fremstilling av nye produkter eller produktløsninger i et etablert resirkuleringsprogram. Å ha resirkulert innhold betyr ikke nødvendigvis at produktet er resirkulerbart, selv om mange papirprodukter kan resirkuleres gjennom etablerte resirkuleringsprogrammer. Post-it® Notatblokker og Post-it® Super Sticky klistrelapper er resirkulerbare.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 8.
Hva betyr resirkuleringssymbolet? Hva betyr dette symbolet?
  Hva betyr resirkuleringssymbolet? Hva betyr dette symbolet?

Dette symbolet kalles Møbiusbånd. Det er et resirkuleringssymbol i form av tre piler som jager hverandre og danner en trekant, og betyr at produktet eller emballasjen er produsert ved hjelp av resirkulerte materialer, eller at produktet eller emballasjen er resirkulerbar, eller for å indikere hvilken type plast som brukes i pakken. Informasjonen er ofte skrevet i eller rundt Møbiusbåndet for å vise hvor mye resirkulert innhold det er eller hvilken del av pakken eller produktet som er resirkulerbart.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 9.
Hva er bærekraftighet og hva er de viktigste egenskapene til Post-it® produkter i forhold til bærekraftighet?

Et bærekraftig produkt er et produkt som er produsert, brukt og kastet uten at det tapper jorda for ressurser eller skader miljøet. Egenskaper til bærekraftige produkter inkluderer ansvarlig bruk av fornybare ressurser, minimere transport for å spare fossilt brensel, ansvarlig produksjon som reduserer forurensning, og produktets resirkulerbarhet. Den viktigste komponenten i Post-it® Notatblokker er papir, og papir er en fornybar ressurs. Alt papiret til Post-it® Notatblokker er sertifisert for sporbarhet. Dette betyr at leverandøren har blitt vurdert av en tredjepart. Til slutt, produktene kan resirkuleres gjennom vanlig husholdnings- og kontoravfall.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 10.
Hva betyr sporbarhet (Chain of Custody)?

Papir med sporbarhet kommer fra godt forvaltet skogdrift der det foretas nyplanting for gjenvekst etter høsting. Ulovlig hogst er forbudt og gammel skog er beskyttet mot hogst. Sporbarhet (CoC) er et eksternt kontrollert system. Det er en "vugge-til-grav" revisjon av den kanalen som de skogsrelaterte produktene distribueres gjennom, fra sin opprinnelige form i skogen, gjennom alle produksjonstrinn, til det endelige sluttproduktet. Det brukes til å spore og verifisere opprinnelsen og andelen av sertifisert trefiber som brukes i det endelige produktet.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 11.
Er Post-it® Notatblokker sporbarhetssertifisert?

Alle Post-it® Notatblokker og Flippoverark er sporbarhetssertifisert av et tredje-parts vurderingssystem.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 12.
Hva er bærekraftig skogforvaltning?

Bærekraftig skogforvaltning betyr å administrere skogsområder for å møte de sosiale, økonomiske og økologiske og kulturelle behovene for nåværende og fremtidige generasjoner. Dette betyr at for trær som hugges ned blir det foretatt nyplanting for å sikre naturlig gjenvekst, dyrebestand og vannressurser beskyttes slik at skogen kan overleve og blomstre i generasjoner framover.

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 13.
Hva er FSC?

The Forest Stewardship Council (FSC) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som støtter miljøriktig, samfunnsnyttig og økonomisk forsvarlig forvaltning av verdens skoger. FSC utsteder sporbarhetssertifikater for bærekraftig skogbruk på samme måte som SFI. For mer informasjon se: www.fsc.org

^ Tilbake til toppen

Spørsmål 14.
Hva er PEFC?

PEFC står for Program for the Endorsement of Forest Certification og er en uavhengig paraplyorganisasjon for gjensidig anerkjennelse av nasjonale og regionale systemer for skogsertifisering. PEFC er basert på internasjonalt anerkjente systemkriterier og deres uavhengige godkjenningsstempel sertifiserer trevirke som har blitt kontrollert til å komme fra bærekraftige skoger. For mer informasjon om PEFC, se: www.pefc.org

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 1.
Hvilke operativsystemer kan kjøre Post-it® Digitale notatblokker?

Programvaren Post-it® Digitale notatblokker er kompatibel med operativsystemene Windows XP, Windows Vista og Windows 7 (32-bits og 64-bits versjoner).

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 2.
Hvor kan jeg laste ned de siste oppdateringene til Post-it® Digitale notatblokker?

De siste oppdateringene kan lastes ned fra vår oppdateringsside: http://www.3m.com/digitalnotes

Vær oppmerksom på at hvis du er en bruker av Post-it® Software Notes versjon 3.1 (eller tidligere) eller en Post-it® Digitale notatblokker versjon 4.1 (eller tidligere), er ikke dette en gratis oppgradering. Denne nye versjonen vil gi deg 30-dagers gratis prøveperiode. Etter denne 30-dagers prøveperioden, vil du bli bedt om å kjøpe produktet.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 3.
Kan jeg installere programmet på mer enn én datamaskin?

Ja, du kan installere prøveversjonen på så mange datamaskiner som du vil. Prøveversjonen vil vare i tretti (30) dager. Etter denne 30-dagers prøveperioden, må programvaren kjøpes til hver datamaskin som Post-it® Digitale notatblokker er installert på for å kunne fortsette å bruke programvaren. Post-it® Digitale notatblokker kan kjøpes gjennom denne linken http://www.3m.com/digitalnotes.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 4.
Er det en måte å skjule dispenseren på skrivebordet?

Ja, klikk på knappen Skrivebord-dispenser og velg Verktøy. I pop-up-menyen, velg Innstillinger … Velg deretter kategorien Diverse og se etter delen Notisblokkvisning. Hvis du kun velger varsling på verktøylinjen vil det skjule dispenseren på skrivebordet.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 5.
Hvordan kan jeg deaktivere oppstartsskjermen som vises hver gang Post-it® Digitale notatblokker starter opp?

Klikk på knappen Skrivebord-dispenser og velg Verktøy. I pop-up-menyen, velg Innstillinger … Deretter, fra kategorien Generelt, fjern haken i avmerkingsboksen Vis «Om Post-it Digitale notatblokker» bilde under oppstart.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 6.
Hvordan unngå automatisk oppstart av programmet når Windows starter?

Fjern snarveien til Post-it® Digitale notatblokker fra oppstartsmappen. Klikk på Start-knappen på verktøylinjen. Velg Programmer, deretter Oppstart. Høyreklikk på oppføringen Post-it® Digitale notatblokker. I pop-up-menyen velger du Slett. I dialogboksen velg «Ja»Bekreft sletting av snarvei. Husk at Post-it® Digital Notater ikke vil varsle deg om alarmer, og du vil ikke motta abonnements-notater hvis programmet ikke kjører.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 7.
Hvordan kan jeg lage en sikkerhetskopi av notatene mine?

Notater og oppslagstavler lagres på filen PDNDB. Det anbefales at hvis du lagrer viktig informasjon i notatene dine, bør du inkludere PDNDB i rutinemessig sikkerhetskopiering av systemet.

Windows XP:
Denne filen ligger på C:\Documents and Settings\bruker\Programdata\3M\PDNotes.

Windows Vista:
Denne filen ligger på C:\bruker\Programdata\roaming\3M\PDNotes..

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 8.
Kan jeg endre standardinnstillinger og skrifttype for nye notater?

Ja. Klikk på knappen Skrivebord-dispenser og velg Verktøy. (Alternativt kan du høyreklikke på det gule notatikonet på verktøylinjen og velge verktøy.) I pop-up-menyen, velg Innstillinger … Deretter klikker du på fanen Standardinnstillinger for notater. I boksen merket Post-it® Digitale notatblokker Innstillinger, kan du velge skrifttype, skriftstørrelse og notatfarge på nye notater.

Standardinnstillinger for notater kan også endres ved hjelp av notatmaler. Lag en notatmal med skriften og innstillingene du ønsker, og angi deretter at denne malen skal være standard for notatskriving. Mer informasjon om å opprette en notatmal, kan du finne gjennom programhjelpen under «Maler».

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 9.
Jeg har masse notater på skrivebordet mitt – Hvordan kan jeg få dem til å ta opp mindre plass på skrivebordet?

Det er tre måter for å rydde opp i notatene på skrivebordet: 1) du kan minimere dine notater, 2) skjule dine notater eller 3) flytte dem til en Oppslagstavle.

 1. Minimer et notat ved å dobbeltklikke på Notat-knappen øverst i venstre hjørne av notatet. Du kan også velge Minimer-alternativet fra Notat verktøylinjen. Klikk på notat-knappen øverst i venstre hjørne av notatet for å vise Notat verktøylinjen. Velg deretter fanen Notat og velg Minimer Notat-knappen. Notatet kan gjenopprettes ved å dobbeltklikke på det minimerte notatet. Eventuelt kan det minimerte notatet gjenopprettes ved å høyreklikke på det minimerte notatet og velge Gjenopprett i pop-up menyen.

 2. Skjul alle notatene samtidig ved å velge alternativet Skjul alle skrivebordets notater fra Verktøy-knappen på skrivebord-dispenser menyen. Notatene kan gjenopprettes, enten ved å klikke på skrivebord-dispenser ikonet (som ved et nytt notat) eller ved å velge Gjenopprett skrivebordsnotater fra Verktøy-knappen på skrivebord-dispenser menyen.

 3. Alternativt kan du ha notatene dine på Oppslagstavler og vise dem når du vil.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 10.
Hvorfor spilles ikke lydene mine av?

Kontroller at du har haket av Spill av lyder på dine Innstillinger under kategorien Diverse. Du finner dine preferanser ved å velge Verktøy-knappen på skrivebord-dispenser menyen. Hvis denne avmerkingsboksen ikke er aktivert, er datamaskinen din for øyeblikket ikke konfigurert til å spille av lyder. Du må kanskje installere et lydkort eller aktivere lyder på systemet ditt.

Kontroller at du har en .wav fil tildelt handlinger i Windows Lyd-kontrollpanelet. Du kan åpne dette kontrollpanelet gjennom operativsystemet, eller ved å klikke på knappen Velg lyder under kategorien Diverse i dialogboksen Innstillinger.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 11.
Når jeg bruker et notat nær bunnen av skjermen min, kan bunnen av notatet automatisk vokse under skjermen. Hvordan kan jeg endre størrelsen og gjøre det mindre uten å måtte flytte notatet opp?

Dobbeltklikk på flytteområdet (øverste området) av notatet et par ganger. (Den første gangen vil størrelsen på notatet bli tilpasset teksten, den andre gangen blir notatet flyttet omtrent én linje høyere opp.)

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 12.
Hvordan avinstallerer jeg Post-it® Digitale notatblokker?

Windows XP:
Først, avslutt programmet. Deretter går du til Windows Legg til og fjern programmer i Kontrollpanel. Velg Post-it® Digitale notatblokker og klikk på knappen Legg til/fjern.

Windows Vista and Windows 7:
Først, avslutt programmet. Deretter går du til Windows Programmer og funksjoner i Kontrollpanel. Velg Post-it® Digitale notatblokker og klikk på knappen Avinstaller.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 13.
Hvorfor finnes det ikke en Macintosh® eller Linux-versjon av Post-it® Digitale notatblokker?

Etter å ha tatt en titt på dagens PC-marked og lyttet til hva PC-brukerne ønsket fra Post-it® varemerkets programvare, valgte vi å introdusere produktet kun for Windows®-operativsystemet denne gangen. Vi ser betydningen av de andre plattformene og utforsker muligheter til å utvikle produkter for alle Post-it® Notatblokk-fans der ute.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 14.
Hvor kan jeg kjøpe 10 cm x 15 cm Post-it® fotopapir?

Du kan finne ut mer om dette ved å besøke nettsiden vår og nettsiden Forhandlere.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 15.
Hvordan kan jeg legge til et bilde i mitt notat?

Ja, det er flere måter å legge til et bilde i et notat:

 1. Dra et bilde over fra et annet program og slipp det på et notat.

 2. Velg et notat, og deretter lim inn et tidligere kopiert bilde fra utklippstavlen.

 3. Klikk på knappen Legg til/Erstatt bilde på Notat-verktøylinjen under Notategenskaper.

Merk: Bare ett bilde kan plasseres i et notat, og det vil alltid være på toppen av notatet.

Mer informasjon om hvordan du arbeider med bilder i notater, kan du finne i programhjelpen under Bilder i Notater

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 16.
Kan jeg endre størrelsen på bildet mitt?

Ja, klikk på knappen i øverste venstre hjørne av notatet for å vise Notat-verktøylinjen. Videre, velg fanen Notat. Til slutt, velg knappen Endre størrelse på bilde. Dette vil sette bildet i modus for endring av størrelse. Dra i håndtakene plassert rundt kanten av bildet for å endre størrelsen. For å avbryte modus for endring av størrelse, klikker du på knappen Endre størrelse på bildeNotat-verktøylinjen.

Alternativt går du inn i modus for endring av størrelse ved å høyreklikke på bildet. I pop-up-menyen velg Endre størrelse. For å avbryte modus for endring av størrelse, høyreklikk på bildet og velg Endre størrelse igjen.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 17.
Kan jeg beskjære bildet mitt?

Ja, klikk på knappen i øverste venstre hjørne av notatet for å vise Notat-verktøylinjen. Videre, velg fanen Notat. Til slutt velger du knappen Beskjær bilde. Dette vil sette bildet i beskjæringsmodus. Dra i håndtakene plassert rundt kanten av bildet for å endre størrelsen. For å avbryte beskjæringsmodus, klikker du på knappen Beskjær bildeNotat-verktøylinjen.

Alternativt går du inn i beskjæringsmodus ved å høyreklikke på bildet. I pop-up-menyen velg Beskjær bilde. For å avbryte beskjæringsmodusen, høyreklikk på bildet og velg Beskjær bilde igjen.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 18.
Kan jeg rotere bildet mitt?

Ja, klikk på knappen i øverste venstre hjørne av notatet for å vise Notat-verktøylinjen. Videre, velg fanen Notat og trykk på knappen Roter bilde. Fra pop-up-menyen, velg retningen bildet skal roteres.

Alternativt kan du høyreklikke på bildet. Fra pop-up-menyen, velg Roter og så retningen bildet skal roteres.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål om Oppslagstavler

 

Spørsmål 1.
Jeg har bare én fane på min Oppslagstavle – Kan jeg skjule fanen?

Ja. Høyreklikk på fanen eller korktavlen og velg Skjul fane i pop-up-menyen. For å gjenopprette fanen, høyreklikker du på korktavlen og velg Vis fane i pop-up-menyen.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål om Abonnement på Notatblokk

 

Spørsmål 1.
Hvordan kan jeg sjekke at abonnementet fungerer?

Gå til fanen Abonnement i dialogboksen Innstillinger. Velg nettstedet som du er nysgjerrig på og klikk på knappen Abonnementsinformasjon. Knappen Sjekk for notater vil nå forsøke å gi deg et notat. Hvis serveren ikke er tilgjengelig, vil du få en feilmelding.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 2.
Hvordan kan jeg stoppe abonnementet på et abonnement-nettsted?

Klikk på knappen Skrivebord-dispenser og velg Verktøy. I pop-up-menyen, velg Innstillinger … velg deretter fanen Abonnement. Marker nettstedet med abonnementet du ønsker å fjerne, og klikk på knappen Fjern abonnement.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 3.
Hvordan kan jeg motta abonnements-notater når jeg åpner Internett via en proxy-server?

Hvis du bruker en proxy-server for Internett-tilgang, må du skrive inn adressen og porten til serveren i fanen Abonnement i dialogboksen Innstillinger. (Hvis din standard nettleser er Internet Explorer, velg Alltid bruk proxy-innstillinger fra Internet Explorer. I de fleste tilfeller vil dette sette de riktige innstillingene.) Kontroller at du er riktig konfigurert ved å klikke på knappen Test innstillinger. Ta kontakt med nettverksadministratoren for å få de riktige innstillingene.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål om bokmerker

 

Spørsmål 1.
Kun ett bilde vises på bokmerket.

Foreløpig kan bare ett bilde bli opprettet på et Bokmerke.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 2.
Noen bilder blir ikke opprettet på bokmerket.

Post-it® Digitale notatblokker støtter mange Internett-baserte bildeformater. Hvis du finner et bilde som ikke støttes, kan du sende oss en link til siden og en beskrivelse av hvilket bilde som ikke blir vist, og vi kan løse problemet i en fremtidig utgave.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 3.
Bokmerkefunksjonen virker ikke på min nettleser.

Bokmerkefunksjonen støttes av internett-nettleserne Microsoft Internet Explorer og Firefox.

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 4.
Ved oppretting av bokmerke i operativsystemet Windows Vista®, får jeg stadig en melding som spør om å tillate tilgang til utklippstavlen.

Denne meldingen kan deaktiveres i Internet Explorer® nettleseren. Fra Internet Explore® menylinjen, gå til Verktøy -> Alternativer for Internett -> Sikkerhet. Videre velger du «Internet» fra listen over soner, deretter klikker du på knappen «Egendefinert nivå …». Bla nedover listen til delen «Skript» og aktiver «Tillat programmeringstilgang til utklippstavlen». Til slutt klikker du på knappen «OK» for å fullføre endringen.

Spørsmål 5

^ Tilbake til toppen

 

Spørsmål 5.
Jeg finner ikke svar på spørsmålet mitt. Hvem kan jeg spørre?

Du kan ta kontakt med Post-it® Digitale notatblokker brukerstøtte for mer hjelp.

Microsoft, Windows Vista og Internet Explorer er enten registrerte varemerker eller varemerker under Microsoft Corp. i USA og/eller andre land.
Varemerket Firefox® tilhører Mozilla.

Følg oss: