3M bruker informasjonskapsler på dette nettstedet Detaljert informasjon om informasjonskapsler og bruken av dem finner du i våre retningslinjer for personvern. Du kan når som helst selv velge innstillinger for informasjonskapsler ved å klikke på preferanser for informasjonskapsler på denne siden.

Ved å klikke på "Godta og fortsett", bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler på din datamaskin

Godta og fortsett

Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map
3M Welding, Speedglas

MENU

Water Seminar Form

 Cancel

HURTIGLINKER

Vanlige spørsmål

Spørsmål - automatisk nedblendbare sveiseglass:

Spørsmål - sveiserøyk:

Svar - automatisk nedblendbare sveiseglass:

Er Speedglas™ automatiske sveiseglass like trygge som tradisjonelle glass?

Ja. Speedglas sveiseglass gir alltid UV/IR-beskyttelse for øynene dine, enten de er slått på eller av. De er potensielt tryggere enn tradisjonelle glass, og siden Speedglas skjermen alltid kan være i ned-posisjon, beskytter den ansiktet og øynene. I tillegg vil du ha begge hendene fri til sveisearbeid.

Til toppen av siden

Hva skjer hvis batteriet svikter?

For å gjenta: du er alltid beskyttet mot skadelig UV/IR-stråling. Og uansett er øynene dine alltid skjermet fra lysbuen. Når sveiseglasser er slått AV, er glasset mørkt. Når du slår det på, blir det lyst. Når lysbuen tennes blir glasset mørkt avhengig av valgt mørkhetsgrad (DIN). (Det mørke nivået er avhengig av hvilken Speedglas modell som er i bruk).

Til toppen av siden

Ser du lysbuen uten å være beskyttet?

Nei, glasset endrer seg for raskt til at øyet kan se lysbuen.

Til toppen av siden

Hvem bestemmer innholdet i de europeiske standardene?

Det er forskjellige godkjenningsinstitutter for ulike deler av verden.

Europa: EN 379 standarden.
USA: ANSI Z87.1 (www.ansi.org).
Canada: CSA Z94.3 standards (www.csa.ca).
Australia: AS/NZS 1338 standards.

Til toppen av siden

Er Speedglas™ sveiseglass skjøre?

Ikke mer enn tradisjonelle glass. Alle Speedglas glassene har indre og ytre utskiftbare beskyttelsesglass. Sveiseglasset er innfelt i skjermen for ytterligere beskyttelse.

Til toppen av siden

Hvorfor koster Speedglas™ sveiseglass og skjermer mer enn tradisjonelle glass og skjermer?

3M bruker "state-of-the-art" elektronikk og lett materiale for å gi optimal produktivitet, komfort, og sikkerhet i sveiseskjermen. Glasset består av et syv-lags laminat, sammensatt for hånd i renromsforhold, med mange kvalitetssikringer.

Til toppen av siden

Er Speedglas™ sveiseglass kompatible med andre skjermer enn Speedglas?

Nei, den høye ytelsen og optiske klarheten i Speedglas sveiseglass krever en spesiell utforming som ikke er kompatibel med andre sveiseskjermer. Du bør aldri forsøke å blande Speedglas produkter med andre merker; dette kan ugyldiggjøre produktets garanti og resultere i alvorlig personskade.

Til toppen av siden

Svar - sveiserøyk:

Hvilket åndedrettsvern trenger jeg ved sveising på rustfritt stål?

Ved sveising på rustfritt stål med MIG eller MMA vil sveiserøyken ofte inneholde partikler av krom og nikkel, der krom er mest giftig. Et batteridrevet åndedrettsvern med partikkelfilter gir deg god beskyttelse til slik bruk. TIG sveising avgir vanligvis ikke mye sveiserøyk, men skaper store mengder ozon: Les mer under punkt 6. Plasmaskjæring og plasmasveising produserer høye temperaturer, noe som kan avgi skadelige nitrogenoksider: les mer under punkt 7.

Til toppen av siden

Må jeg virkelig bruke åndedrettsvern ved sveising på vanlig stål?

Selv om sveiserøyken fra vanlig stål ikke er av de farligste forurensningene, er de ikke bra for helsen din. Blant annet inneholder den partikler av jernoksid, som kan forårsake kronisk betennelse i lungene. Ved pinnesveising og MIG/MAG dannes det høye konsentrasjoner med røyk, noe som betyr at både en støvmaske og god ventilasjon på arbeidsplassen er nødvendig. Ved sveising på vanlig stål er et batteridrevet åndedrettsvern med partikkelfilter å anbefale.

Til toppen av siden

Hva slags åndedrettsvern er nødvendig ved sveising på overflatebehandlede materialer?

Ved sveising påoverflatebehandlet materiale kan en rekke farlige stoffer frigis. Ved sveising på galvanisert stål blir partikler av sinkoksid frigjort. Disse kan forårsake sinkfeber. Dersom du sveiser på malt materiale bør du være spesielt forsiktig, siden mange malinger kan avgi svært farlige forurensninger. Ved sveising på galvanisert stål eller materiale som er malt med blygrunning anbefales det at du bruker et batteridrevet åndedrettsvern med partikkelfilter. I kombinasjon med et luktfilter vil det også minske den ubehagelige lukten. Hvis materialet er malt med to-komponent maling eller isolert med polyuretan, bør du alltid kontakte en verneleder eller lignende. Det er en stor risiko for at du kan bli eksponert for isocyanater, som er svært giftige og helseskadelige. I disse tilfellene anbefales det at du bruker et trykkluftdrevet åndedrettsvern.

Til toppen av siden

Hva slags åndedrettsvern trenger jeg i trange rom?

Hvis du sveiser i trange eller dårlig ventilerte områder der det er fare for oppbygging av høye konsentrasjoner av forurensninger og/eller en reduksjon i oksygennivået er det anbefalt å bruke trykkluftdrevet åndedrettsvern. Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern skal aldri brukes i områder hvor det er umiddelbar fare for liv og helse (IDLH). Spør alltid en verneleder eller lignende hvis du er usikker!

Til toppen av siden

Har dekkgasser og legerte elektroder noen påvirkning på arbeidsmiljøet mitt?

Ved sveising med MIG og TIG blir edelgassene argon og helium brukt som dekkgasser. Hverken argon eller helium anses som farlige, men de kan fortrenge oksygen i dårlig ventilerte områder. I slike tilfeller kreves det et trykkluftdrevet åndedrettsvern. Ved sveising med MAG blir karbondioksid eller en blanding av karbondioksid og en edelgass, brukt som dekkgass. Siden deler av gassen kan omdannes til karbonmonoksid når gassen kommer i kontakt med luft, kan store mengder karbonmonoksid dannes rundt lysbuen. Karbonmonoksid kan ikke filtreres. Hvis ventilasjonen er dårlig, må oksygennivået kontrolleres og et trykkluftdrevet åndedrettsvern brukes. Legerte elektroder er vanlig ved MAG sveising.Legeringen inneholder ofte mangan eller silikater. Dette betyr at man kan få høye konsentrasjoner av manganoksid og silikater i luften. Et batteridrevet åndedrettsvern med partikkelfilter gir god beskyttelse ved denne type sveising.

Til toppen av siden

Når dannes det ozon?

Ved sveising på aluminium dannes både partikler av aluminiumoksid og ozongass på grunn av UV-stråling fra lysbuen som bryter ned molekylært oksygen. Ozon dannes også ved TIG sveising på rustfritt stål. Ozon omdannes raskt tilbake til oksygen, en prosess som setter fart når ozonet kommer i kontakt med faste overflater. Ved lave konsentrasjoner av ozon vil et batteridrevet åndedrettsvern med partikkelfilter redusere mengden av ozon som når sveiseren. Partikkelfilteret (på grunn av sitt store areal) og pusteluftslangen til sveiseskjermen bidrar til denne omdanningen. Ved høyere konsentrasjoner vil bruk av et gassfilter sørge for ytterligere reduksjon av ozon.

Til toppen av siden

Hva er nitrøse gasser?

Nitrogendioksid og nitrogenoksid er eksempler på nitrøse gasser som dannes når du sveiser med høy strømstyrke og høye temperaturer. Nitrøse gasser dannes ved en reaksjon i luften mellom nitrogen og oksygen, og er farlig å puste inn i høye konsentrasjoner, som f.eks ved sveising i trange, dårlig ventilerte områder. I disse tilfellene anbefales det at du bruker et trykkluftdrevet åndedrettsvern.

Til toppen av siden