Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold null
3M Welding, Speedglas

MENU

Water Seminar Form

 Cancel

HURTIGLINKER

Sveisesikkerhet

Det er arbeidsgivers ansvar å identifisere eventuelle farer som finnes i arbeidsmiljøet, og å gi arbeiderne tilstrekkelig verneutstyr. Valg av verneutstyr gjøres ofte etter samråd mellom arbeidsgivere og brukerne. Kontakt alltid verneleder, bedriftshelsetjenesten eller andre sakkyndige dersom det finnes tvil.

Det menneskelige øye

Ta ingen sjanser med synet ditt (PDF, 80KB)
Det menneskelige øye er sårbart, spesielt i tøffe, støvete områder innen sveising. Mange sveise- og skjæreoperasjoner avgir farlig lysstråling.

Helseeffekter av sveising

Helseeffektene av sveisegasser er generelt ikke så tydelige (PDF, 2.0MB)
Selv om du som sveiser kan ha nytte av både generell ventilasjon og punktavsug, er ansiktet vanligvis svært nært, og rett over lysbuen ... akkurat der konsentrasjonen av sveiserøyk er størst.

Metallrøyk

Metallrøyk (PDF, 618KB)
Det er ingen tilfeldighet at mange arbeidere innen metallindustrien synes å lide av influensasymptomer (rennende nese, feber, hodepine etc.), men disse symptomene er ikke nødvendigvis forbundet med influensa - de kan være forårsaket av innånding av metalldamp generert av sveisingen og relaterte prosesser.