Skift til hovednavigasjon Skift til sidenavigasjon Skift til hovedinnhold All 3M.com Site Map
Company Information

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar står i dag høyt på nasjonale og internasjonale agendaer. Likevel har 3M lenge ment at omdømmet ikke bare avhenger av økonomisk prestasjon, men også av måten vi driver vår virksomhet på. I 1975 var 3M en av de første større produsentene som aktivt tok opp miljøspørsmålet. Som et innovativt selskap involverte vi våre medarbeidere gjennom miljøprogrammet Pollution Prevention Pays.

Vi mener å ha oppnådd mye når det gjelder samfunnsansvar, men arbeider kontinuerlig for å forbedre oss for å møte morgendagens utfordringer og muligheter. Vi har forpliktet oss til kontinuerlig utvikling gjennom en aktiv holdning til beskyttelse av miljøet, sosialt ansvar og sterk økonomisk framgang.

Visjon og verdier

3Ms forpliktelse er å aktivt bidra til en bærekraftig utvikling gjennom beskyttelse av miljøet, samfunnsansvar og økonomisk framgang. For oss betyr dette å oppfylle kravene fra samfunnet i dag samtidig som vi respekterer kravene til framtidige generasjoner.

Alt vi gjør er understøttet av våre kjerneverdier, og våre daglige handlinger skal være i samsvar med vår Business Conduct Policies.

Våre langsiktige strategiske prinsipper

3Ms strategier for bærekraftig utvikling innbefatter kundetilfredshet og forretningsmessig suksess innenfor rammen av våre miljømessige, sosiale og økonomiske verdier.

  • Økonomisk suksess: Bygge varige kunderelasjoner ved å utvikle praktiske og gode løsninger for deres utfordringer om bærekraftig utvikling
  • Miljømessig forvaltning: Levere praktiske og effektive løsninger og produkter som tar hensyn til beskyttelse av miljøet for oss selv og våre kunder
  • Samfunnsansvar: Engasjer nøkkelpersoner  og ta ansvar for å forbedre vårt bidrag til en bærekraftig utvikling